Zahraniční obchod a mediální komunikace (kód 63-41-M/02)

Pro koho je studium určeno?
Nebojíte se uvažovat o kariéře podnikatelů v zahraničním obchodě, v tuzemském a mezinárodním bankovnictví, na kapitálových trzích, představujete si, že byste jednou mohli pracovat v oblasti diplomatických služeb, sníte o pozici tiskového mluvčího apod.? Obor Zahraniční obchod a mediální komunikace může být ideálním základem k naplnění vašich cílů. Absolvent tohoto zaměření by měl být schopen obstát ve výběrových řízeních i v pracovním procesu zahraničních firem.

Uplatnění absolventa
V oblasti ZAHRANIČNÍHO OBCHODU je připravován pro práci ve firmě se zahraniční účastí -  získá vědomosti o podnikání, obchodování, ekonomice a řízení mezinárodních firem, mezinárodním platebním styku a bankovnictví, účetnictví, celnictví a daních v zahraničním obchodu, orientuje se v základech mezinárodního práva a v úkolech zastupitelských úřadů v zahraničí.

V oblasti MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE dokáže zorganizovat a vést obchodní jednání  jak s tuzemskými, tak i se zahraničními obchodními partnery, ovládá cizojazyčnou obchodní korespondenci, orientuje se v marketingové a personální komunikaci, ovládá  komunikační metody na internetu. Dokáže vytvořit marketingovou prezentaci a cenovou kalkulaci pro zahraniční firmu, dovede využívat informační technologie pro podnikání v tuzemsku, v rámci EU i na celosvětové úrovni (internetové prezentace, obchodování přes internet). Dovede zpracovat účetní agendu zahraničního obchodu v účetním programu. Je připraven pracovat v médiích a na pozici tiskového mluvčího. Součástí výuky je i povinná 2týdenní praxe ve 2. a 3. ročníku ve firmách se zahraniční účastí.

V rámci tohoto zaměření  je kladen důraz na  intenzivní jazykovou přípravu. Povinně jsou vyučovány dva cizí jazyky (z nabídky: angličtina, němčina, francouzština nebo ruština) a obchodní korespondence v cizím jazyce.   Odborné znalosti z oblasti zahraničního obchodu a mediálních komunikací jsou obsaženy v předmětech: zahraniční obchod, mediální komunikace, informační a komunikační technologie, management zahraničního obchodu, základy mezinárodního práva a úvod do světa práce. Pojetí výuky jazyků je zaměřeno na mediální komunikaci a zahraniční korespondenci v cizím jazyce.

Příprava žáků pro studium na VŠ, VOŠ
uplatnění ve firmách se zahraniční účastí, v oblasti daní, financí a firemního účetnictví
uplatnění v médiích, na pozici pracovníků pro kontakt s veřejností a v reklamních agenturách
profilové předměty - zahraniční obchod, mediální komunikace, informační a komunikační technologie, management zahraničního obchodu, základy mezinárodního práva a úvod do světa práce