Podmínky přijímacího řízení

Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou
MŠMT č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Škola vyžaduje na přihlášce ke studiu originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Přijímací řízení 2019/2020

na každou třídu oboru Obchodní akademie 63-41-M/02 se vytváří vlastní pořadí
na obor Ekonomické lyceum 78-42-M/02 se vytváří vlastní pořadí

Kriteria pro přijetí
Průměrný prospěch na základní škole v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
Bonifikace za úspěšnou účast v soutěžích (vědomostních, sportovních,.) minimálně v okresním
kole za poslední 2 roky školní docházky
Výsledek jednotné přijímací zkoušky, konané formou písemného testu z Českého jazyka a
literatury a z Matematiky ve dnech 12. a 15. dubna 2019
V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhoduje lepší průměrný prospěch z profilových
předmětů na základní škole v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku (MAT a  ČJL)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020:  90

obor 78-42-M/02 - Ekonomické lyceum          30
obor 63-41-M/02 - Obchodní akademie          60
se zaměřením Ekonomika a podnikání
se zaměřením Zahraniční obchod a mediální komunikace
se zaměřením Cestovní ruch
se zaměřením Informatika v ekonomice
Informace o průběhu přijímacího řízení, způsobu sdělení výsledků a osobní dotazník zájmu o
studium obdrží uchazeč do rukou zákonného zástupce po zaslání přihlášky ke studiu na OA Vlašim.

Dny otevřených dveří:  čtvrtek 22. 11. 2018, 10. 1. 2019, 14. 2. 2019   
                                         Sraz zájemců v 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 hodin
                                         
                                         sobota 8. 12. 2018
                                         Sraz zájemců v 9.00, 10.00, 11.00 hodin
 
zřizovatel školy:
e-mail: info@vlasimoa.cz
Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
258 01 Vlašim
tel.: 317 842 026
Nabízené obory vzdělávání
Informace pro studenty