O nás

Podmínky přijímacího řízení

Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2004 Sb. a 244/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Škola vyžaduje na přihlášce ke studiu originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Přijímací řízení 2020/2021

na každou třídu oboru Obchodní akademie 63-41-M/02 se vytváří vlastní pořadí
na obor Ekonomické lyceum 78-42-M/02 se vytváří vlastní pořadí

Kriteria pro přijetí
Průměrný prospěch na základní škole v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
Bonifikace za úspěšnou účast v soutěžích (vědomostních, sportovních,.) minimálně v okresním kole za poslední 2 roky školní docházky
Výsledek jednotné přijímací zkoušky, konané formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a z Matematiky
V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhoduje lepší průměrný prospěch z profilových předmětů na základní škole v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku (MAT a  ČJL)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021:  90

obor 78-42-M/02 - Ekonomické lyceum          30
obor 63-41-M/02 - Obchodní akademie          60
se zaměřením Ekonomika a podnikání
se zaměřením Zahraniční obchod a mediální komunikace
se zaměřením Cestovní ruch
se zaměřením Informatika v ekonomice
Informace o průběhu přijímacího řízení, způsobu sdělení výsledků a osobní dotazník zájmu o studium obdrží uchazeč do rukou zákonného zástupce po zaslání přihlášky ke studiu na OA Vlašim.