O nás

Podmínky přijímacího řízení

Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Škola vyžaduje na přihlášce ke studiu originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.
Přijímací řízení 2022/2023 - kritéria pro přijetí
1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky vliv na 
celkové hodnocení 60%.
2. Průměrný prospěch na základní škole v 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku vliv na celkové hodnocení 30%.
3. Bonifikace za úspěšnou účast v soutěžích (vědomostních i sportovních) nejméně v okresním kole za poslední 2 roky školní
docházky  vliv na celkové hodnocení 10%.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů lepší průměrný prospěch z profilových předmětů na základní škole v 8.
ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (MAT a ČJL).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023:
obor 78-42-M/02 - Ekonomické lyceum 30 žáků
obor 63-41-M/02 - Obchodní akademie 60 žáků
   se zaměřením Ekonomika a podnikání
   se zaměřením Zahraniční obchod a mediální komunikace
   se zaměřením Cestovní ruch
   se zaměřením Informatika v ekonomice
Informace o průběhu přijímacího řízení, způsobu sdělení výsledků a osobní dotazník zájmu o studium obdrží uchazeč do
rukou zákonného zástupce po zaslání přihlášky ke studiu na OA Vlašim.