Přijímací řízení absolventů

Po celou dobu existence školy většina žáků úspěšně zvládá přijímací zkoušky na různé typy vysokých
škol a vyšších odborných škol.
Absolventi nacházejí uplatnění na vnitřním i zahraničním trhu práce v nejrůznějších firmách a
organizacích v širokém spektru pracovních pozic.
Zaměstnavatelé regionálních firem často vyhledávají absolventy právě naší školy pro jejich velmi
dobré komunikační dovednosti, jazykovou přípravu a dobré odborné znalosti včetně informačních
technologií současnosti. Tím reprezentují naši školu a šíří její dobré jméno.
Umístění absolventů OA Vlašim na VŠ

 
zřizovatel školy:
e-mail: info@vlasimoa.cz
Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
258 01 Vlašim
tel.: 317 842 026
Nabízené obory vzdělávání
Informace pro studenty