chovné poradenství a primární prevence
V této sekci naleznete důležité dokumenty týkající se výchovného poradenství a primární prevence na naší škole
Výchovný poradce: Mgr. Blanka Havlíčková blanka.havlickova@vlasimoa.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Martina Mlýnková martina.mlynkova@vlasimoa.cz


Strategie p
ředcházení školní neúspěšnosti zde
Krizový plán zde
Školní plán proti šikaně zde
Síť odborné pomoci jako prevence rizikového chování zde
Tipy pro rodiče  rizikové chování zde