O nás

Vážení přátelé,

Obchodní akademie Vlašim, střední odborná škola s maturitou, zahájila 1. září 1991 výuku jako první střední škola ekonomického zaměření na Benešovsku. V současné době ji navštěvuje téměř 300 žáků v oborech Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. V oboru Obchodní akademie škola nabízí čtyři zaměření Ekonomika a podníkání, Zahraniční obchod a mediální komunikace, Cestovní ruch a
Informatika v ekonomice.

Pro svůj další rozvoj OA Vlašim formulovala nové strategické záměry v Koncepci rozvoje školy v souladu s Dlouhodobým záměrem Středočeského kraje. Po stránce materiální se podařilo z různých programů získat účelové prostředky na vybavení multimediálních učeben, které jsou využívány k zavádění nových forem výuky do jednotlivých předmětů.

Pedagogický sbor je stabilizován a představuje kolektiv velmi dobrých kvalit. Zkušenosti nasbírané managementem školy jsou významným zdrojem informací pro kvalifikovaná rozhodnutí do budoucna.

Jsem přesvědčen o tom, že pracovní kolektiv školy má dostatek vůle a schopností, aby náročné úkoly splnil a pokračoval v úspěšném vzdělávání dalších generací studentů.


PaedDr. Jiří Tůma
ředitel OA Vlašim
 
zřizovatel školy:
e-mail: info@vlasimoa.cz
Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
258 01 Vlašim
tel.: 317 842 026
Nabízené obory vzdělávání
Informace pro studenty