Obchodní akademie Vlašim tradičně patří k nejlepším středním školám
Středočeského kraje v úspěšnosti žáků u maturitních zkoušek.
Žáci oboru Obchodní akademie OA Vlašim maturují z českého jazyka a
literatury,      cizího jazyka, matematiky, ekonomiky a účetnictví. V obsahu
maturitních otázek se zohledňují jednotlivá studijní zaměření oboru.
Žáci oboru Ekonomické lyceum OA Vlašim maturují z českého jazyka a
literatury, cizího jazyka, matematiky a z volitelných předmětů.


87,3 %
75,12 %
65,02 %
62,65 %

80,44 %
65,19 %
65,1 %
62,82 %
62,71 %
62,25 %
58,28 %

71,97 %
 
zřizovatel školy:
e-mail: info@vlasimoa.cz
Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
258 01 Vlašim
tel.: 317 842 026
Nabízené obory vzdělávání
Informace pro studenty