V Sadě 1565, 258 01 Vlašim, +420 317 842 026, info@vlasimoa.cz
Na začátek
 
Obchodní akademie, Vlašim
zřizovatel školy:
www.facebook.com/vlasimoa.ccz
Domů
Copyright © 1991-2019, Obchodní akademie Vlašim. Všechna práva vyhrazena.
Vážení přátelé,

Obchodní akademie Vlašim, střední odborná škola s maturitou, zahájila 1. září 1991 výuku jako první střední škola ekonomického zaměření na Benešovsku. V současné době ji navštěvuje téměř 300 žáků v oborech Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. V oboru Obchodní akademie škola nabízí čtyři zaměření Ekonomika a podníkání, Zahraniční obchod a mediální komunikace, Cestovní ruch a Informatika v ekonomice.

Pro svůj další rozvoj OA Vlašim formulovala nové strategické záměry v Koncepci rozvoje školy v souladu s Dlouhodobým záměrem Středočeského kraje. Po stránce materiální se podařilo z různých programů získat účelové prostředky na vybavení multimediálních učeben, které jsou využívány k zavádění nových forem výuky do jednotlivých předmětů.

Pedagogický sbor je stabilizován a představuje kolektiv velmi dobrých kvalit. Zkušenosti nasbírané managementem školy jsou významným zdrojem informací pro kvalifikovaná rozhodnutí do budoucna.

Jsem přesvědčen o tom, že pracovní kolektiv školy má dostatek vůle a schopností, aby náročné úkoly splnil a pokračoval v úspěšném vzdělávání dalších generací žáků.


PaedDr. Jiří Tůma
ředitel OA Vlašim