Ekonomika a podnikání (kód 63-41-M/02)

Absolventi mají zejména znalosti dvou světových jazyků, obchodní korespondence, ovládají výpočetní techniku, orientují se v ekonomických problémech, marketingu, managementu a účetnictví. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství - průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, zahraničním i vnitřním obchodě. Mají samozřejmě možnost i dále studovat na vysokých školách. V jazykové výuce studují jako první jazyk angličtinu, němčinu nebo ruštinu podle svého studia na základní škole.

Příprava žáků pro studium na VŠ, VOŠ
uplatnění v podnikatelské sféře, obchodní činnosti, v oblasti financí, daní, firemního účetnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, státní správě, justici, reklamě, výpočetní technice - správa sítí, Internetu
profilové předměty - cizí jazyky, účetnictví, ekonomika, právo, matematika, informační a komunikační technologie
specializace od třetího ročníku - práce ve fiktivní firmě, žurnalistika, projekty, matematický seminář, počítačové sítě