Cestovní ruch (kód 63-41-M/02)

Absolvent této specializace se navíc uplatní v oblasti cestovního ruchu, je připravován pro práci v cestovní kanceláři nebo agentuře a je schopen provádět činnosti související s provozem těchto zařízení. Dokáže připravit pro klienty zájezd a může pracovat i jako průvodce.

Mezi profilové předměty patří výuka cizích jazyků a konverzace, ekonomika, účetnictví, informační a komunikační technologie. Žáci získávají odborné znalosti v oblasti cestovního ruchu v předmětech: řízení a provoz cestovních kanceláří, cestovní ruch, průvodcovství, geografie, management cestovního ruchu.

Prakticky si získané kompetence prohloubí během studia při povinné praxi v cestovní kanceláři nebo agentuře.