Aktuality

Kde nás najdete
Obchodní akademie Vlašim
V Sadě 1565, 258 01 Vlašim
Facebook
 


Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
e-mail: info@vlasimoa.cz
tel.: 317 842 026
 
Žáci obchodní akademie si rozšiřují obzory i díky celostátní soutěži
06/02/2017
Vlašim - Soutěž Tuta Via Vitae, do níž se zapojili i všichni žáci obchodní akademie, vzdělává děti, mládež a jejich prostřednictvím také dospělé za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí. Zaměřuje se na požární ochranu, civilní obranu, ochranu obyvatel, bezpečnostní problematiku státní i soukromou a bankovní, krizové situace, zdravotní problematiku, systém zdravotnictví, zdravotní pojištění, pojištění osob a majetku a první pomoc.
Tato soutěž, která navazuje na celostátní školní soutěže "Finanční gramotnost" a "SAPERE - vědět, jak žít" a jichž se také velmi úspěšně zúčastňují právě žáci obchodní akademie, však zahrnuje rovněž práva a povinnosti občanů, například i při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně,  ale nezapomíná ani na oblast komunikace se státem apod.
Jak uvedla Ing. Jitka Jánošíková, koordinátorka školního kola soutěže, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT ČR, nejúspěšnější byli Jaroslav Šimánek, Petra Ježdíková, Tomáš Mečíř, Kristýna Herklocová, Michaela Finstrlová a Karel Doubek. Ti se tak stali členy školního družstva, jež pak soutěží týmově v okresním kole a v případě dalšího postupu i v kole krajském, kde vloni zástupci školy vybojovali druhé místo, nebo v celostátním finále. Také do těchto kol soutěže tedy budeme přát reprezentantům obchodní akademie hodně úspěchů.
            Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim


Zopakuje obchodní akademie úspěch z loňského roku?
06/02/2017
Vlašim - Letos si už po osmé mohou žáci základních a středních škol vyzkoušet, jak jsou na tom se svými znalostmi v oblasti finanční gramotnosti.
Jak uvedla koordinátorka prestižní ekonomické soutěže "Finanční gramotnost" na vlašimské obchodní akademii Ing. Jitka Jánošíková, soutěž má na škole velmi úspěšnou tradici, jen vloni se například školní družstvo stalo nejlepším ve Středočeském kraji a v celostátním hodnocení skončilo na krásném 4. místě.
Letos byli ve školním kole soutěže, která má nejvyšší počet soutěžících ze všech soutěží MŠMT ČR, nejlepší Petra Jirovská, Magdalena Škvorová, Natálie Kopecká, Karel Doubek, Jiří Škvor a Jolana Benáková. Ti také vytvoří školní družstvo, jež bude obchodní akademii reprezentovat v okresním kole, případně i dále.
Finanční gramotnost je stále nejúčinnější prevencí proti předlužení a sociálnímu vyloučení. Učí děti i dospělé finančně zabezpečit sebe, svoji rodinu a plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život, čehož si jsou dobře vědomi i organizátoři soutěže, Finanční gramotnost, o.p.s. a Asociace finanční a občanské gramotnosti, z.s.
Zopakuje letošní družstvo obchodní akademie úspěch z loňského roku? K tomu budeme přát jeho členům hodně štěstí a zdaru.
                            Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Dobří andělé z obchodní akademie opět pomáhají
10/01/2017
Vlašim - Stejně jako v minulých letech byly na Obchodní akademii Vlašim při vánoční akademii 22. prosince vyhlášeny výsledky soutěže sběru PET víček jednotlivých tříd. Velkým překvapením pro koordinátory akce bylo obrovské nasazení nováčků (tříd 1. B a 1. C), kteří až do posledního dne bojovali o vytouženou zlatou pozici. Tu nakonec obsadila třída 1. C se svými téměř 157 kg víček (5 604g na žáka), doslova o prsa na 2. místě skončila třída 1. B (5 166 g na žáka) a 3. místo obsadila 4. A (4 667g na žáka).
Za pouhé čtyři měsíce, tedy od září do prosince 2016, se tentokrát podařilo žákům, pedagogům a zaměstnancům školy z OA Vlašim nasbírat celkem rekordních 591kg víček, která budou opět během ledna 2017 odvezena firmou EKO DEAL EU s.r.o. a následně získaný finanční obnos přeposlán na konto Dobrého anděla.
Nezůstalo však jen u samotného vyhlášení, neboť žáci 4. A se rozhodli předat pomyslné žezlo koordinátora sběru víček těm nejlepším sběračům podzimního kola 2016 a při této příležitosti společně zorganizovali dárcovskou sbírku, kam mohli přispět všichni zúčastnění vánoční akademie. K překvapení všech se tedy 22. prosince vybrala celková částka 2821 Kč, která ještě ten den putovala na konto Dobrého anděla.
Jsme velice potěšeni, že během roku 2016 jsme mohli pomoci již šesti rodinám, neboť dobrým andělem se OA Vlašim stala teprve vloni 8. února, a bude nás těšit, když jejich číslo i nadále poroste, neboť 591 kg víček již čeká na svůj odvoz a teď v lednu opět začínáme nové kolo sběru, nyní již s novými, a jak výsledky dokazují, pro věc zapálenými koordinátory. Také jsme velice rádi, že povědomí o sběru víček stále roste. Děkujeme za sáčky víček anonymně přinesené občany z okolí a nesmíme zapomenout poděkovat také absolventům naší školy, kteří rovněž při každé své návštěvě obchodní akademie nezapomenou vždy přispět ,,svou troškou do mlýna".  Zkrátka děkujeme všem, kteří myslí na druhé a něco pro ně dělají.

"Za celou třídu 1. C bych chtěl říci, že jsme velice rádi, že můžeme pomáhat právě touto nejjednodušší cestou, a slibujeme, že budeme hrdě ctít heslo "Každé naše zpeněžené víčko z PET láhve pomáhá". Těší nás, že i my jsme se stali součástí té velké rodiny dobrých andělů Obchodní akademie Vlašim. Zároveň všem přejeme do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí a lásky," uvedl za nové koordinátory Václav Pašek z 1. C.
Ing. Miroslava Jarošová, OA Vlašim
Popiska k foto:
Zástupci dobrých andělů OA Vlašim (zleva): Tomáš Mečíř a Michaela Rysová (4. A), Václav Pašek, Natálie Kopecká a Valentýna Přibylová (1. C). Foto: Ing. Miroslava Jarošová

Účast na mezinárodním veletrhu byla pro žákyně obchodní akademie velkým přínosem
06/01/2017
Vlašim - Žákyně třetího ročníku studijního zaměření Cestovní ruch Obchodní akademie Vlašim se v rámci předmětu Fiktivní cestovní kancelář v prosinci zúčastnily v doprovodu vyučující ing. Miroslavy Jarošové mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Olomouci. Do letošního 5. ročníku bylo přihlášeno celkem 45 firem z České republiky, Rumunska, Moldávie, Ruska a Slovenska.
Tentokrát byly soutěže veletrhu rozděleny do dvou kategorií: soutěže hodnocené před začátkem veletrhu a soutěže hodnocené v jeho průběhu. Nejlepší umístění získala cestovní kancelář Remoa vlašimské obchodní akademie v soutěži hodnocené v průběhu veletrhu, a to v kategorii nejlepší prezentace, kde získala 12. místo. V soutěži hodnocené před začátkem veletrhu skončila CK Remoa na 14. místě o nejlepší slogan v českém jazyce.
V hlavní soutěži o nejlepší firmu veletrhu CK Remoa obsadila 27. místo z celkového počtu fiktivních firem.
"Na veletrhu jsme získávaly zkušenosti v oblasti prezentace vlastní firmy, obchodování s ostatními studentskými firmami a také jsme si ověřily znalosti cizích jazyků. Velkým přínosem pro nás bylo setkání s MgA. Jiřím Ďurišem, pedagogem Střední školy designu a módy v Prostějově, který nás seznámil se základy tvorby propagačních materiálů a úpravy veletržního stánku. Absolvování mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Olomouci pro nás bylo velmi přínosné a zkušenosti zde získané se budeme snažit co nejlépe uplatnit na mezinárodním veletrhu v Praze."
              Michaela Benešová a Tereza Sýkorová,
                           žákyně 3. A, účastnice veletrhu
Popiska k foto: Účastnice mezinárodního veletrhu v Olomouci, žákyně 3. ročníku OA Vlašim (zleva), Nikola Pačesová, Radka Šmídková, Michaela Benešová a Tereza Sýkorová. Foto: Ing. Miroslava Jarošová

Vánoční akademie pobavila žáky, učitele i absolventy
03/01/2017
Vlašim - Poslední školní den roku 2016 se na vlašimské obchodní akademii nesl v duchu tradiční vánoční akademie.
Kromě toho, že v tělocvičně školy hrála kapela Vořežprut, jejímž členem je i vyučující angličtiny a němčiny na OA Vlašim Martin Jeništa, tak si žáci jednotlivých tříd připravili nejrůznější scénky, písničky a taneční vystoupení, to vše samozřejmě s patřičnou dávkou originálních nápadů, humoru a s využitím audiovizuální techniky, za které by se mnohdy nemuseli stydět ani profesionální baviči. Navíc se tentokrát jednotlivě představilo šest žáků, kteří se nechali inspirovat úspěšným televizním projektem Tvoje tvář má známý hlas.
Jednotlivá čísla prvních až třetích ročníků hodnotila porota složená z letošních čtvrťáků. A nutno říci, že měla při posuzování skvělých vystoupení mnohdy nelehký úkol. Na třetí příčce se nakonec umístila třída 3. C se svým programem Cesta kolem světa za pět minut, druhé místo obsadila 1. B s tanečním a scénickým pásmem Bylo, nebylo? a vítězství vybojovala třída 2. B se svou scénkou Už, kamarádi, pomalu stárnem.
Této akce se již pravidelně každým rokem účastní také absolventi školy a nejinak tomu bylo i tentokrát. Vánoční akademie prostě patří na OA Vlašim k úspěšné tradici, v níž sami žáci chtějí dále pokračovat.
                                                                                                                Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Vánoční akademie přinesla i zajímavé moderní pojetí pohádky o Sněhurce v provedení třídy 2. C. Foto: Mgr. Tomáš Lichtenberg

Naše škola se tradičně podílí na organirování celonárodní sbírky pro Světlušku
22/12/2016

Účastníci výměnného pobytu si v Německu užili nabitý a zajímavý program
15/12/2016
Vlašim - Třináct žáků obchodní akademie a 12 žáků gymnázia spolu s 2 vyučujícími z obou vlašimských škol strávilo od 27. listopadu do 4. prosince příjemný týden v rodinách svých vrstevníků, žáků partnerské školy Walther-Groz-Schule v německém Albstadtu. Stejně jako v předchozích letech je čekal nabitý a zajímavý program. Kromě účasti ve výuce dostali žáci možnost poznat památky a vánoční trhy v městě Ulmu, v muzeu Porsche si vyzkoušeli, jak se sedí v luxusním autě, prošli nácvikem první pomoci, líčili se a pózovali při fotografování v kostýmech. Oddech jim přinesla návštěva planetária ve Stuttgartu, koupání v bazénu spolu s potápěním pod vedením zkušených instruktorů a individuální program hostitelských rodin. Všichni se vrátili domů plni dojmů a zážitků, navázali nové kontakty, procvičili a rozšířili své jazykové dovednosti a společně se již těší na jarní návštěvu německých přátel v Čechách.
                                                   Mgr. Kateřina Nováková, koordinátorka výměnných pobytů na OA Vlašim

Vánoční akademie
30/11/2016
Ve čtvrtek 22. 12. 2016 se bude v tělocvičně školy od 8.00 konat tradiční Vánoční akademie.


07/11/2016
Kolegyně, kolegové, studentky a studenti,
mám tu smutnou povinnost vám všem oznámit, že v sobotu 5. listopadu v ranních hodinách zemřela po dlouhé a těžké nemoci naše kolegyně a kamarádka Ing. Lenka Houdková.
PaedDr. Jiří Tůma, ředitel Obchodní akademie Vlašim

Ředitelské volno
03/11/2016
Ředitel školy vyhlašuje na pátek 18. listopadu 2016 ředitelské volno pro žáky 1. až 4. ročníkůŘeditelské volno
04/10/2016
Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 24. a úterý 25. října 2016 ředitelské volno pro žáky 1. až 4. ročníků


Žáci obchodní akademie nabídli své prezentace i žákům osmých a devátých tříd základních škol
04/10/2016
Vlašim - Patnáctý ročník Evropského dne jazyků si ve čtvrtek 29. září užili žáci vlašimské obchodní akademie formou projektového dne s názvem Cestujeme s knihou po Evropě a v pátek 30. září i pozvané osmé a deváté ročníky základních škol.
Každá třída obchodní akademie si připravila v tělocvičně svoji zhruba čtvrthodinovou prezentaci předem vylosovaného literárního díla, při níž se žáci mnohdy s humorem sobě vlastním snažili klást důraz především na scénické ztvárnění klíčových míst vybrané knihy a záležet si dali i na výběru hudby, kostýmech a doplňující dataprojekci.
Veškeré prezentace literárních děl probíhaly v anglickém, německém a ruském jazyce, ale v jednotlivých vystoupeních zazněly rovněž francouzština, slovenština, španělština a dokonce i mongolština. Koordinátory projektového dne byli vyučující jazyků Kateřina Nováková a Martin Jeništa. Jednotlivé prezentace posuzovala porota, kterou spolu s ředitelem školy tvořili další vyučující cizích jazyků včetně Ivy Šmídové, jež také pro letošní ročník Evropského dne jazyků na vlašimské OA výše uvedené téma vymyslela. Porota měla opravdu nelehký úkol, ale snažila se o maximálně objektivní a spravedlivé hodnocení.
A jak tedy dopadlo soutěžní klání o nejlepší prezentaci? Pomyslné zlato vybojovala třída 2. C, která skvěle představila román ve verších Evžen Oněgin, stříbrná 2. B prezentovala dobrodružný román Robinson Crusoe a bronzovou pozici obsadila 3. B se Třemi mušketýry. Všechny tři třídy obdržely z rukou ředitele školy, koordinátorů a porotkyň diplomy a finanční poukazy na občerstvení. Vítězná třída navíc získala možnost využít jeden den navíc na exkurzi či výlet dle vlastního výběru.
Jak se však shodli učitelé i žáci, také ostatní představeni literárních děl (Krysař, Revizor, Faust, Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, Smrť Jánošíkova, Romeo a Julie, Farma zvířat, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války) stála za zhlédnutí a všichni zainteresovaní žáci jednotlivých tříd se tak zasloužili o velmi pěkné projektové dny na škole.
                                                                                                          
Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Cykloturistický kurz se obchodní akademii skvěle vydařil
21/09/2016
Vlašim - Žáci třetích ročníků vlašimské obchodní akademie se druhý týden v červnu zúčastnili pětidenního cykloturistického kurzu. Výchozím zázemím se pro něj stal Mlýnský dvůr u Třeboně, farma Václava Smolíka, kde měli žáci se svým pedagogickým dozorem zajištěné kvalitní ubytování a stravování. Jak uvedl hlavní koordinátor kurzu a zároveň vyučující tělesné výchovy na OA Vlašim Mgr. Milan Světlík, cyklostezky Třeboně a jejího okolí v rovinatém terénu byly pro cyklistiku přímo ideální a co se týkalo turistické části, tak rybníky Rožmberk, Svět, Schwarzenberská hrobka nebo Stráž nad Nežárkou žáky rovněž zaujaly. Připočteme-li k tomu teplotně příznivé počasí s minimem srážek a bezproblémové chování žáků, můžeme cykloturistický kurz obchodní akademie, při němž naši cyklisté zdolali 156 kilometrů, označit za vydařený po všech stránkách.
Mgr. Tomáš Lichtenberg, OA Vlašim
Popiska k foto: Žáci vlašimské obchodní akademie při cykloturistickém kurzu. Foto: PaedDr. Petr Martínek

Zpeněžená víčka z obchodní akademie nyní putují na konto Dobrého anděla
21/09/2016
Vlašim - S novým školním rokem se opět rozbíhá víčkové šílenství na obchodní akademii.
Po úspěšné sbírce víček od PET lahví jednoduše nazvané Víčka pro Emičku se žáci obchodní akademie rozhodli i nadále ve sběru víček pokračovat a obnos ze zpeněžených víček opět věnovat na charitativní účely.
Po mnoha návrzích jsme se nakonec společně s nynější 4. A (víčkový tým) rozhodli přihlásit naši školu mezi ,,dobré anděly", neboť tak budou peníze jistě nejlépe a spravedlivě rozděleny těm nejpotřebnějším.
S heslem "Každé naše zpeněžené víčko z PET láhve pomáhá" jsme se 8. února stali ,,dobrým andělem".
Od ledna do června se podařilo žákům, pedagogům a zaměstnancům vlašimské obchodní akademie nasbírat celkem 554 kg víček, která byla posledního června odvezena firmou EKO DEAL EU s.r.o. a následně získaný finanční obnos přeposlán na konto Dobrého anděla. Jsme velice potěšeni, že k dnešnímu dni jsme mohli pomoci již čtyřem rodinám a bude nás těšit, když jejich číslo i nadále poroste.
Také jsme velice rádi, že povědomí o sběru víček přerostlo za brány naší školy, jak dokazují i sáčky víček anonymně přinesené spoluobčany či přímo poštovními doručovateli se slovy . " je to přeci pro dobrou věc".
Děkujeme za vaši podporu a slibujeme, že opět každé víčko z PET lahve zpeněžíme, aby mohlo pomoci těm, kteří to potřebují.
                                                                                                       Ing. Miroslava Jarošová,
                                                                                      koordinátorka sbírky na OA Vlašim
popiska foto: Zástupci třídy 4. A vlašimské obchodní akademie. Foto: Ing. Miroslava Jarošová

Žáci obchodní akademie obchodovat umějí
30/06/2016
Vlašim - Centrum fiktivních firem vyhlásilo celostátní soutěž o nejvíce realizovaných obchodů, do níž se zapojila i cestovní kancelář Remoa ze třídy 3. A studijního zaměření Cestovní ruch vlašimské obchodní akademie. Stalo se tak v rámci výuky předmětu Provoz cestovní kanceláře pod vedením ing. Miroslavy Jarošové.
Fiktivní firmy, které obchodují, si vedly v Excelu evidenci všech svých realizovaných ,,nákupů". Do soutěže se započítávaly všechny nákupy od fiktivních firem mimo vlastní školu, přičemž se počítal vždy jen každý první nákup, opakované nákupy u téže firmy již ne. Záměrem tak bylo rozšířit obchodní partnerství firem z jednotlivých škol.
V tomto směru se fiktivní firmě CK Remoa z OA Vlašim opravdu dařilo, protože z celé České republiky skončila na pátém místě v počtu nejvíce realizovaných obchodů.
K dosaženému výsledku gratulujeme a do činnosti po prázdninách v dalším školním roce přejeme fiktivní firmě mnoho úspěchů.
                                                                                                               Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim
Popiska k foto: Žáci CK Remoa na mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze. Foto: Ing. Miroslava Jarošová

Naše škola se tradičně v září podílí na organirování celonárodní sbírky pro Světlušku
29/06/2016

Studenti Obchodní akademie Vlašim zazářili na "půlrepublice" v Jihlavě
09/06/2016
Ve dnech 1. a 2. června 2016 se na Obchodní akademii v Jihlavě konal 15. ročník soutěže v psaní na klávesnici PC "Talenti 1. ročníků". Jde o malé mistrovství "půlrepubliky", protože se sem sjíždějí nejlepší studenti z jihozápadu ČR (pro severovýchodní část republiky se konala stejná soutěž v Ostravě).
Možná si ještě někteří příznivci obchodky vzpomenou, že v roce 2008 v Jihlavě reprezentovalo OA Vlašim dnes už legendární družstvo ve složení Jana Smetanová, Tereza Kahounová, Karolína Havlíčková a Aneta Černá, které celou soutěž překvapivě, ale zaslouženě vyhrálo.
Za Obchodní akademii Vlašim nastoupili tentokrát samí kluci - studenti prvního ročníku Miroslav Cepek, Štěpán Kruťa, Jakub Baštýř a Martin Sochůrek.
Ve středečním bodovaném tréninku se v minutových opisech skvěle dařilo Miroslavu Cepkovi, který zvítězil ve vynikajícím výkonu 420,5 úhozů za minutu. Velmi dobře mu sekundoval i Štěpán Kruťa na 5. místě s výkonem 376,8 úhozů.
Ve středu museli všichni účastníci absolvovat tři náročné desetiminutové opisy za sebou: za chybu se strhávalo 10, 50 a 100 úhozů. Mirek vyhrál první a třetí část výkony 366,3 a 361,0 úhozů za minutu, v prostřední obsadil druhé místo. Štěpán se umístil na třetím, sedmém a opět sedmém místě. Soutěžilo celkem 30 studentů z osmi škol.
Kombinaci, kde se sčítaly všechny tři desetiminutovky, jednoznačně ovládl s velkým náskokem Mirek; Štěpán skončil na výborném 5. místě.
A protože další dva naši soutěžící se drželi ve středu startovního pole, v soutěži družstev kluci obsadili celkově druhé místo. Gratulujeme a přejeme další úspěchy!
Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na http://www.ozs-ji.cz/clanek-84-talenti.html.

Petr Martínek, OA Vlašim

Popiska k foto: zleva Štěpán Kruťa, Miroslav Cepek, Jakub Baštýř

Žáci obchodní akademie patří ve financích k nejlepším v republice
03/06/2016
Vlašim - Soutěžní tým vlašimské obchodní akademie vybojoval čtvrté místo v České republice v prestižní ekonomické soutěži Finanční gramotnost.
Družstvo ve složení Adéla Polívková, Jolana Benáková, Adéla Hladká, Kristýna Sehnoutková, Lenka Nováková a Marie Němečková dosáhlo vynikajícího výsledku v nejvyšší kategorii soutěže, kterou vyhlašuje MŠMT ČR a zařazuje ji do programu Excelence. V postupových kolech soutěžilo během školního roku 2015/2016 celkem 54 623 žáků a studentů z 529 škol.
Jak uvedla koordinátorka soutěže na Obchodní akademii Vlašim ing. Jitka Jánošíková, školní tým navázal na skvělé úspěchy v krajských kolech z předchozích let. Nebylo tedy až tak velkým překvapením, že v letošním roce obsadil 1. místo v okresním kole, následně i 1. místo v kole krajském a postoupil do celostátního finále, aby jako nejlepší tým reprezentoval Středočeský kraj.
Celostátní finále se uskutečnilo 26. dubna v Praze a záštitu nad finálovými koly soutěže převzaly přední osobnosti našeho politického života včetně prezidenta ČR Miloše Zemana. Již tradičně finále soutěže zahájil Miroslav Singer, guvernér České národní banky, který ve svém úvodním projevu přivítal v prostorách historického areálu benediktinského opatství Emauzy 14 vítězných týmů z krajských kol - nejlepší z nejlepších. Pak už téměř dvě stovky účastníků a čestných hostů prožívaly napjaté chvíle plné emocí.
,,Ze semifinále celostátního kola postoupil tým OA Vlašim jako vítězný do nejužšího finále, kde v těsném souboji nakonec vybojoval vynikající čtvrté místo," doplnila ing. Jánošíková a dodala, že na průběh finálových kol dohlížela odborná porota pod vedením Miroslava Škváry, populárního pedagoga vyučujícího finanční gramotnost, přičemž členem soutěžní poroty byl také Patrik Nacher, který založil a provozuje portál bankovnipoplatky.cz.
Soutěžnímu týmu vlašimské obchodní akademie gratulujeme a přejeme i do budoucna hodně úspěchů!
                                                                                                                Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim
Popiska k foto: Ing. Jitka Jánošíková (první vlevo) s úspěšným týmem OA Vlašim: Kristýna Sehnoutková, Marie Němečková, Adéla Polívková, Jolana Benáková, Lenka Nováková a Adéla Hladká. Foto: Archiv OA Vlašim

Ředitelské volno
05/04/2016
Ředitel školy vyhlašuje na pátek 15. dubna 2016 ředitelské volno pro žáky 1. až 3. ročníků

Žáci obchodní akademie se v silné konkurenci mezinárodního veletrhu neztratili
31/03/2016
Vlašim - Žáci třetího ročníku studijního zaměření Cestovní ruch Obchodní akademie Vlašim se ve dnech 16. až 18. března zúčastnili mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze. Do letošního 22. ročníku bylo přihlášeno celkem 121 studentských firem z devíti států Evropy, kromě České republiky i z Belgie, Finska, Itálie, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Španělska.
Vedle samotné prezentace vlastní firmy se účast na veletrhu nese zároveň ve sportovním duchu, neboť je provázena několika soutěžemi. I fiktivní firma CK Remoa, s.r.o. vlašimské obchodní akademie se zúčastnila všech vyhlášených soutěží. Jak uvedla vyučující Ing. Miroslava Jarošová, koordinátorka výše zmíněné fiktivní firmy, v kategorii ,,firma veletrhu", která byla podmíněna účastí v soutěžích nejlepší stánek ČR (pro OA Vlašim 12. místo), nejlepší katalog ČR (rovněž 12. místo) a prezentace firmy ČR (21. místo), se CK Remoa nakonec umístila na 33. pozici ze všech zúčastněných 121 firem.
Ve vedlejší kategorii samostatných soutěží se fiktivní firma OA Vlašim také držela v popředí. V soutěži o nejvtipnější a nejoriginálnější fotografii na téma zdravý životní styl s názvem Healthy food, healthy life byla fotografie CK Remoa vybrána mezi dvacet nejlepších a po hlasování veřejnosti skončila na 12. místě.
Soutěž 90 sekund ve výtahu, kdy šlo o představení firmy v angličtině během časového úseku při náhodném setkání s cizincem, vyhoupla vlašimskou fiktivní firmu na 21. místo. Nejlépe si však CK Remoa vedla v soutěži o nejlepší vizitku, kde 6. místo z celkem osmdesáti soutěžních vizitek bylo opravdu velkým úspěchem.
,,Na veletrhu jsme získávali zkušenosti v oblasti prezentace vlastní firmy, obchodování s ostatními studentskými firmami a navazování nových obchodních vztahů. Seznámili jsme se však také s jinými kulturami, přičemž jsme si mohli vyzkoušet i naše znalosti cizích jazyků," uvedla ing. Jarošová a zúčastnění žáci doplnili, že jejich zapojení do mezinárodního veletrhu pro ně bylo opravdu velkým přínosem do budoucna.
                            Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Žáci fiktivní firmy OA Vlašim před svým stánkem na mezinárodním veletrhu. Foto: Ing. Miroslava Jarošová

Žáci obchodní akademie si ověřovali své znalosti angličtiny
15/02/2016
Vlašim - Mezinárodní zkouška z anglického jazyka nanečisto ,,English link" se konala 4. února na vlašimské obchodní akademii. Jak uvedla zdejší koordinátorka, vyučující angličtiny Ing. Eva Lhotáková, zkoušky se ve dvou úrovních obtížnosti (B 1 a B 2) zúčastnilo 35 žáků ze třetích a čtvrtých ročníků. Jak se jim při ověřování svých znalostí dařilo, se dozvědí nejpozději do konce února. Věříme však, že budou stejně tak úspěšní jako jejich spolužáci v loňském roce.
                                                          Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Obchodní akademie reprezentovala ČR v Evropském parlamentu ve Štrasburku
15/02/2016
Vlašim - Třída 3. A Obchodní akademie Vlašim, která vytvořila ,,vítěznou" fotokoláž mapující charitativní činnost na škole (projekt Víčka pro Emičku) a následně za ni v soutěži pořádané Euroscholou nasbírala na Facebooku největší počet ,,lajků", odjela jako její výherce reprezentovat studenty České republiky na setkání v Evropském parlamentu ve Štrasburku.
V doprovodu třídní učitelky Ing. Lenky Houdkové, koordinátorky projektu Ing. Miroslavy Jarošové a vyučující francouzštiny Mgr. Elišky Langrové žáci do francouzského města Strasbourg odjeli v podvečer 25. ledna. Hned následující den strávili prohlídkou tohoto krásného historického města, kde mohli spatřit velkolepou katedrálu Notre-Dame, projít se malebnou čtvrtí "Petite France" nebo se projet lodí po řece až k sídlu Evropského parlamentu.
Další den žáci se svým doprovodem navštívili hrad Haut Koenigsbourg, z jehož věží se jim naskytl úžasný výhled do okolní krajiny Alsaska, jehož je Strasbourg hlavním městem. Další plánovanou zastávkou bylo město Colmar, středověké historické městečko s typickými hrázděnými a dřevem vykládanými domy. Město protkané kanály, na jednom z nich leží čtvrť zvaná Malé Benátky připomínající malebnou kulisu známého italského města.
Den D nastal ve čtvrtek 28. ledna, kdy celá ,,naše" skupina odjela do Evropského parlamentu. Celodenního setkání s pestrým programem se nakonec účastnilo celkem 499 studentů ze středních škol z 22 zemí EU. Po úvodních oficialitách byli všichni odvedeni do hlavního sálu parlamentu, usazeni na místa europoslanců a poté byli vyzváni zástupci každého státu představit svou zemi a školu. Následně byli všichni studenti rozděleni celkem do šesti skupin, z každé země maximálně čtyři na skupinu. Za účelem odbourání jazykových bariér pro ně byla nejprve připravena soutěž Eurogames, kdy účastníci skupin odpovídali na otázky napsané v jazycích zúčastněných států, které se týkaly Evropské unie a konkrétních členských zemí.
Poté jednotlivé skupiny diskutovaly na zvolená témata jako např. globální problémy Evropy, problémy migrace a imigrace, budoucnost mladých v Evropě, jejich zaměstnanost, dodržování lidských práv aj. Stanovisko každé skupiny na dané téma pak prezentovali jejich zvolení zástupci ve velkém jednacím sále, čelili otázkám všech studentů a následně všichni zúčastnění odhlasovali své stanovisko využitím hlasovacího zařízení.  Celý den v Europarlamentu byl perfektně zorganizován jak pro studenty, tak pro učitele.
"Na závěr se rozezněla hymna Evropské unie a náš žák Jakub Houzar vstupoval do sálu, nesl českou vlajku a s ním dalších 21 studentů s vlajkami svých zemí. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek pro nás všechny, prožít jeden den v sídle Evropské unie, budeme na tento den rádi vzpomínat. Pro studenty je tento projekt jedinečnou příležitostí, kdy mohou vyjádřit nejen vlastní názor, ale vyzkoušet si také své jazykové dovednosti," uvedla Miroslava Jarošová.  ,,Z našeho pobytu v Alsasku a ve Strasbourgu jsme si přivezli hodně krásných vzpomínek, zážitků a také zkušenost, jak je důležité učit se cizí jazyky, zvláště angličtinu, a umět se v zahraničí domluvit," shodli se Eliška Langrová s Lenkou Houdkovou a všichni zúčastnění žáci.
                    Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Návštěva soudního přelíčení byla pro žáky obchodní akademie velkým přínosem
15/02/2016
Vlašim - Žáci čtvrtých ročníků obchodní akademie se postupně v rámci výuky práva zúčastnili se svou vyučující Mgr. Miroslavou Jarošovou soudních přelíčení Okresního soudu v Benešově.
Třída 4. A navštívila soudní jednání již 27. listopadu. Jednalo se o svěření nezletilých dětí do péče a o výši alimentů. ,,Průběh líčení nám ukázal, že ne každý soudní případ musí probíhat za negativních nálad. Dozvěděli jsme se spousty nových skutečností a možná se i některým z nás změnil pohled na to, jak takové soudní líčení vlastně probíhá. Na naše otázky nám navíc ochotně odpovídal Mgr. Tomáš Behr. Určitě to pro každého z nás bylo velkým přínosem do budoucna," uvedla žákyně 4. A Eliška Zemanová.
Dvou soudních přelíčení se 8. prosince účastnila také třída 4. C. Tato exkurze přiblížila náležitosti občanského soudního řízení a umožnila vidět jeho průběh v praxi. Na dotazy žáků odpovídala Mgr. Petra Šturcová, která jim vysvětlovala změny v novém občanském zákoníku. ,,Podle mého názoru byla tato soudní přelíčení atraktivní formou praktické výuky. Mohli jsme si rovněž ověřit naše znalosti na otázkách, které nám byly kladeny. Myslím si, že návštěva soudu pro nás všechny byla velikým přínosem," shoduje se se svou spolužačkou Pavel Hejný ze 4.C.
Nakonec i žáci 4. B měli 19. ledna možnost být u dvou soudních přelíčení. Jejich zájem vzbudilo již jednání bez žalovaného. Jak rychle se mohou dostat do problémů, když se tímto způsobem negativně postaví k řešení dané situace, rozpoutalo následně množství otázek na soudce Mgr. Tomáše Behra, který ochotně vysvětloval možnosti postupu soudního řízení a následného dopadu na jeho účastníky. ,,Podnětné byly pro nás i odpovědi na otázky týkající se jeho právnických studií a praxe. Dle mého názoru je návštěva u soudu mnohem lepší, než učení právní terminologie," uvedla Anna Vychodilová ze 4. B a potvrdila tak slova svých výše jmenovaných spolužáků.
                                                                       Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Žáci obchodní akademie vědí, jak žít
18/01/2016
Vlašim - Školního kola 6. ročníku celostátní soutěže "SAPERE - vědět, jak žít", která se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, se zúčastnili i žáci obchodní akademie.
Prostřednictvím počítače odpovídali na otázky týkající se životního stylu, zdravé výživy a zdraví tělesného i duševního, přičemž se hodnotily nejen správnost odpovědí, ale i čas, v němž byly otázky zodpovězeny. Obdobnou formou se uskuteční i okresní kolo soutěže, do něhož postupují Magdalena Škvorová, Kristýna Herklocová a Tomáš Postřihač.
"Vloni jsme měli vítěze okresu a 5. místo v krajském kole," uvedla koordinátorka školního kola soutěže Mgr. Martina Mlýnková. I letos tedy budeme přát žákům obchodní akademie ve vyšších kolech co nejlepší umístění.
Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Zopakuje obchodní akademie úspěch z loňského roku?
18/01/2016
Vlašim - Letos si už po sedmé mohou žáci základních a středních škol vyzkoušet, jak jsou na tom se svými znalostmi v oblasti finanční gramotnosti.
Jak uvedla koordinátorka soutěže "Finanční gramotnost" na vlašimské obchodní akademii Ing. Jitka Jánošíková, soutěž má na škole velmi úspěšnou tradici, jen vloni se například školní družstvo stalo nejlepším ve Středočeském kraji a v celostátním hodnocení skončilo na krásném 6. místě.
Letos byly ve školním kole soutěže, která má nejvyšší počet soutěžících ze všech soutěží MŠMT ČR, nejlepší Adéla Polívková, Marie Němečková a Jolana Benáková. Ty také vytvoří školní družstvo, jež bude obchodní akademii reprezentovat v okresním kole, případně i dále.
Finanční gramotnost je stále nejúčinnější prevencí proti předlužení a sociálnímu vyloučení. Učí děti i dospělé finančně zabezpečit sebe, svoji rodinu a plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život, čehož si jsou dobře vědomi i organizátoři soutěže, Finanční gramotnost, o.p.s. a Akademie finanční a občanské gramotnosti, z.ú.
Zopakuje letošní družstvo obchodní akademie úspěch z loňského roku? K tomu budeme přát jeho členkám hodně štěstí a zdaru.
                            Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Nové celostátní soutěže se zúčastnili i žáci obchodní akademie
18/01/2016
Vlašim - Soutěž Tuta Via Vitae, do níž se zapojili i všichni žáci obchodní akademie, vzdělává děti, mládež a jejich prostřednictvím také dospělé za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí. Zaměřuje se na požární ochranu, civilní obranu, ochranu obyvatel, bezpečnostní problematiku státní i soukromou a bankovní, krizové situace, zdravotní problematiku, systém zdravotnictví, zdravotní pojištění, pojištění osob a majetku a první pomoc.
Nová soutěž, která navazuje na celostátní školní soutěže "Finanční gramotnost" a "SAPERE - vědět, jak žít" a jichž se také velmi úspěšně zúčastňují právě žáci obchodní akademie, však zahrnuje rovněž práva a povinnosti občanů, například i při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně,  ale nezapomíná ani na oblast komunikace se státem apod.
Jak uvedla Ing. Jitka Jánošíková, koordinátorka školního kola soutěže, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT ČR, nejúspěšnější byly Nikola Syslová, Karolína Dohnalová a Monika Šimáňová, které se tak staly členkami školního družstva, jež pak soutěží týmově v okresním kole a v případě dalšího postupu i v kole krajském nebo v celostátním finále. Také do těchto kol soutěže tedy budeme přát žákyním hodně úspěchů.
            Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Vánoční akademie pobavila žáky, učitele i absolventy
18/12/2015
Vlašim - Poslední školní den roku 2015 se na vlašimské obchodní akademii nesl v duchu tradiční vánoční akademie.
Kromě toho, že celé dopoledne v tělocvičně školy hrála kapela Vořežpruti, jejímž členem je i vyučující angličtiny a němčiny na OA Vlašim Martin Jeništa a jedna ze žákyň čtvrtých ročníků Aneta Jiráčková, tak si žáci jednotlivých tříd připravili nejrůznější scénky, písničky a taneční vystoupení, to vše samozřejmě s patřičnou dávkou originálních nápadů, humoru a s využitím audiovizuální techniky, za které by se mnohdy nemuseli stydět ani profesionální baviči. Jednotlivá čísla prvních až třetích ročníků hodnotila porota složená z letošních čtvrťáků. A nutno říci, že měla při posuzování skvělých vystoupení mnohdy nelehký úkol. Na třetí příčce se nakonec umístila třída 2. C se svým programem Pětky, zbytek runway, druhé místo obsadila 3. C se soutěží Chcete být stovkařem? a vítězství vybojovala třída 1. B se svou Love story, což bylo vůbec poprvé v historii vánočních akademií na OA Vlašim. kdy zvítězila třída z prvních ročníků.
Této akce se již pravidelně každým rokem účastní také absolventi školy a nejinak tomu bylo i tentokrát. Navíc den předtím vystoupení zhlédly i vybrané třídy základních škol vlašimského regionu.
Vánoční akademie prostě patří na OA Vlašim k úspěšné tradici, v níž sami žáci chtějí dále pokračovat.
                                                                                                                Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Německý velvyslanec ocenil učitelku z obchodní akademie
18/12/2015
Vlašim - Vyučující českého a německého jazyka na vlašimské obchodní akademii Mgr. Iva Šmídová je již neuvěřitelných dvaadvacet let koordinátorkou výměnných pobytů žáků s německou Walther- Groz Schule v Albstadtu.
Za tu dobu se v tamější škole vystřídali čtyři ředitelé, přičemž ten současný Hans- Jörg Fink informoval o dlouholetém partnerství německého velvyslance v Praze Dr. Arndta Freiherra Freytaga von Loringhoven. Právě on zaslal Mgr. Šmídové dopis, v němž jí srdečně gratuluje k neúnavnému nasazení a děkuje za záslužnou angažovanost ve zmiňovaném kooperačním projektu, díky němuž mohlo téměř osm set žáků lépe poznat svou sousedskou zemi a porozumět jí. Rovněž se tak daří odstraňovat předsudky, přispívat k vzájemnému ocenění a často i uzavírat dlouholeté přátelství překračující hranice.
Iva Šmídová si tohoto ocenění velice váží, i když při své skromnosti dodává, že poděkování patří i jejím kolegyním Zdeně Roštíkové, Aleně Trachtové, Kateřině Novákové, Renatě Pošvecové a také Petře Šmídlové z vlašimského gymnázia, protože na jaře 2015 byla podepsána smlouva o další spolupráci i s Gymnáziem Vlašim. Vzhledem k tomu, že Iva Šmídová chce však jako koordinátorka končit, tak partnerství za obchodní akademii nadále povede Kateřina Nováková a za gymnázium právě Petra Šmídlová. Ale jak se k výměnným pobytům po 22 letech staví sama dosavadní hlavní koordinátorka? "Toto své už dospělé dítě budu nadále sledovat, pomáhat mu svými radami a podporovat ho, aby dál prospívalo a dožilo se vysokého věku," uvedla oceněná vyučující Iva Šmídová.
Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Popiska k foto: Iva Šmídová s ředitelem partnerské školy v Albstadtu. Foto: Archiv Ivy Šmídové

Obchodní akademie otevře dveře pro veřejnost
11/12/2015
Vlašim - Dny otevřených dveří pořádá ve čtvrtek 7. a 28. ledna vlašimská obchodní akademie, která byla před čtyřiadvaceti lety založena jako první střední odborná škola ekonomického zaměření na Benešovsku.
Zájemci o studium i jejich rodiče si mohou od 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin školu prohlédnout a poznat její velmi dobré materiálně technické zabezpečení.
Návštěvníkům se tak naskytne možnost podívat se do pracoven informačních a komunikačních technologií, jazykových učeben, multimediálních učeben, odborných laboratoří, počítačových pracoven, tělocvičny a posilovny. K dispozici jim budou i průvodci z řad pedagogů, kteří je seznámí se studiem na obchodní akademii, se zaměřeními Ekonomika a podnikání, Cestovní ruch, Zahraniční obchod a mediální komunikace, nejnovějším zaměřením Informatika v ekonomice a oborem Ekonomické lyceum.
Žáci i jejich rodiče se také dozvědí podrobné informace o výměnných pobytech, do nichž je OA Vlašim již přes dvacet let úspěšně zapojena, i o volitelných předmětech - žurnalistika, fiktivní firma, projekty, počítačové sítě a komunikace, matematický seminář a další. Informace získají i o akcích, s nimiž je škola již tradičně spojena, jako jsou například poznávací zájezdy do zahraničí, lyžařský a cykloturistický kurz, nejrůznější exkurze, přednášky, besedy, státní zkouška z psaní na klávesnici PC, projektové dny, pravidelná účast na sportovních akcích, ekonomické a jiné znalostní soutěže i soutěže pořádané Středočeským krajem nebo Evropskou unií.
Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim                                            

Mezi nejúspěšnějšími reprezentanty byla oceněna i stolní tenistka z obchodní akademie
11/12/2015
Vlašim - Dagmar Pěnkavová, žákyně 3. ročníku vlašimské obchodní akademie, se 8. prosince zúčastnila setkání nejlepších sportovců Středočeského kraje v benešovském Kulturním domě Karlov.
Zde se totiž konalo slavnostní ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2014/2015, kteří vybojovali 1., 2. nebo 3. místo v celostátních kolech. Z rukou Mgr. Přemysla Landy, vedoucího oddělení mládeže a sportu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje, a Mgr. Jiřího Holého, ředitele Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, převzala Dagmar Pěnkavová gratulaci a poděkování za úspěšnou reprezentaci kraje za vítězství v celostátním kole soutěže ve stolním tenisu v kategorii V. Dáša také obdržela poukaz na výběr zboží v prodejně Hervis Sports, které jistě využije při svých sportovních aktivitách.
Gratulujeme a do budoucna přejeme hodně nejen sportovních úspěchů!
                                                                                                               Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Volno
02/12/2015
Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 21. prosince 2015 a úterý 22. prosince 2015 volno pro žáky 1. až 4. ročníků

Žáci obchodní akademie navštívili Poslaneckou sněmovnu a Českou televizi
30/11/2015
Vlašim - Při exkurzi v Praze, které se 18. listopadu zúčastnila třída 4. C studijního oboru Ekonomické lyceum vlašimské obchodní akademie, její žáci dopoledne navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Nejen,  že zde zhlédli film o vývoji parlamentního systému u nás, ale s erudovanou průvodkyní také prošli prostory budovy sněmovny, v hlavním sále z galerie sledovali jednání rozpočtového výboru a dokonce se stali i svědky natáčení zpravodajského vstupu pro Českou televizi.
Právě s touto veřejnoprávní mediální institucí byla spojena odpolední část exkurze, kdy žáci se svým pedagogickým doprovodem navštívili hlavní budovu České televize. Tady jim byl promítnut film o její historii i současnosti a následně se s průvodcem podívali také do několika studií, kde viděli nejen přípravu na některé televizní pořady, ale přímo i jejich natáčení se známými osobnostmi televizní obrazovky. V závěru prohlídky si žáci ještě vyzkoušeli práci s televizní kamerou, čtecím zařízením a nemohlo chybět ani společné fotografování.
Exkurze do Prahy se žákům vydařila a všichni se shodli na tom, že pro ně byla opravdu přínosem, neboť nově získané poznatky využijí především ve společenskovědních předmětech.
Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Popiska k foto: Žáci třídy 4. C OA Vlašim v České televizi. (Foto: Archiv OA Vlašim)

Víčka, která mění život aneb 3. A obchodní akademie dobyla Štrasburk
30/11/2015
Vlašim - Když se třída 3. A vlašimské obchodní akademie 10. října zapojila do soutěže vyhlášené Euroscolou, ani jsme netušili, jak náročné a vyčerpávající to bude. Naše vytrvalost, odhodlání a rozhodnutí vyhrát poctivou cestou nám i přesto přinesla kýžené ovoce.
Naším úkolem bylo vytvořit fotokoláž, která představí průběh charitativní činnosti Obchodní akademie Vlašim (projekt Víčka pro Emičku) a následně bude informovat veřejnost, aby získala za své jednání co nejvíce kladných hlasů v podobě "lajků" na facebooku Evropského parlamentu.
Oznámení o zařazení naší školy mezi výherce, kteří budou reprezentovat české žáky na setkání v Evropském parlamentu ve Štrasburku 28. ledna 2016, kde se sejde hned 500 studentů z 28 států Evropské unie, nás velice potěšilo. Cílem setkání je podpořit dialog mezi mladými lidmi. Pro studenty je tento projekt jedinečnou příležitostí, kdy mohou vyjádřit nejen vlastní názor, ale vyzkoušet si také své jazykové dovednosti. Těší nás, že Českou republiku může letos reprezentovat právě vlašimská obchodní akademie.
Velké díky vám všem, základním školám, městu Vlašim, sdružení Vlašimsko, CA Yvetta, žákům OA Vlašim a široké veřejnosti z různých koutů celé ČR. Právě vy jste nás po celou dobu soutěže podporovali svými "lajky" a sdílením naší fotokoláže. Především vám vděčíme i za psychickou podporu ve vašich komentářích. Víčka sbíráme i nadále J Díky!

                                                 Ing. Miroslava Jarošová, Ing. Lenka Houdková a celá třída 3. A

Popiska k foto:  Vítězná fotokoláž OA Vlašim. (Foto: Archiv OA Vlašim)

Výměnný pobyt se realizoval již po dvaadvacáté
09/11/2015
Vlašim - Týden v partnerských rodinách v německém Albstadtu strávilo osm žáků obchodní akademie a jedenáct žáků gymnázia spolu s dvěma vyučujícími z obou škol v rámci výměnných pobytů s Walther-Groz-Schule Albstadt.
Jako v předchozích letech tak i letos program zahrnoval kromě možnosti zúčastnit se výuky i různé výlety, exkurze a volnočasové aktivity. Žáci putovali po stopách chemika Otto Hahna, obdivovali krásy Ulmu, seznámili se s výrobky firmy Votsch, prohlédli si luxusní auta v muzeu Porsche a dokonce se prostřednictvím výstavy vrátili do doby ledové. Relaxovat pak mohli v bazénu, na diskotéce, u kuželek nebo v hostitelských rodinách.
Každého obohatil týden strávený v cizím prostředí jiným způsobem, ať už se jedná o nové poznatky, zážitky, zkušenosti či o navázání přátelství. Jedno však potvrdí všichni, znalost cizích jazyků otevírá dveře do Evropy i celého světa.
                                                               Mgr. Iva Šmídová, koordinátorka výměnných pobytů na OA Vlašim
Popiska k foto: Účastníci výměnného pobytu v Albstadtu. Foto: Archiv OA Vlašim

Každoroční návštěva expozice ČNB
27/10/2015
Studenti 3. ročníků Obchodní akademie Vlašim navštívili dne 22. října 2015 expozici České národní banky pod názvem "Lidé a peníze".
Výstava je umístěna v jedinečných prostorách bývalého trezoru v hlavní budově ČNB v centru Prahy.
Expozice nabízí historii vývoje peněz od pazourků k digitálním penězům a čipům. Prezentuje ucelený vývoj měny a financí v Čechách včetně vývoje České národní banky od jejího založení.
Studenti zhlédli audiovizuální programy ve vstupním kinosále, 65 vitrín s unikátními exponáty a platidly, speciální schránku s jednou tunou ryzího zlata v různých podobách, padělky a ukázky ochrany peněz, interaktivní dotykové obrazovky.
V závěru prohlídky žáci zhlédli videopořad "Nakládání s hotovostí v ČNB" a zasoutěžili si o slisované milióny korun.

Volno
26/10/2015
Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 16. listopadu 2015 volno pro žáky 1. až 4. ročníků

Vzdělávací aktivity v Německu byly přínosem jak pro žáky, tak i pedagogy
21/10/2015
Vlašim - Deset žáků vlašimské obchodní akademie se od 5. do 10. října pod dozorem Mgr. Kateřiny Novákové zúčastnilo Zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky v partnerské škole v německém Albstadtu. Ve stejném termínu se zde také ředitel obchodní akademie PaedDr. Jiří Tůma a Ing. Pavla Kubecová, koordinátorka školních vzdělávacích programů na OA Vlašim, zúčastnili Stínování (shadowingu) pro pedagogy v zahraničí. Obě aktivity byly zrealizovány díky Operačnímu programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvě č. 56.
Žáci obchodní akademie se tak seznámili s reáliemi Albstadtu, navštívili město Schaffhausen a pevnost Munot, město Konstanz (Kostnice), Bodamské jezero, květinový ostrov Mainau, Rýnské vodopády a město Ulm. Kromě toho však žáci absolvovali deset hodin jazykové výuky v partnerské škole, kde výše uvedení pedagogové pozorovali v rámci "shadowingu" metody a postupy používané při výuce a možnosti využití digitálních technologií ve vyučování.
Celý pobyt měli žáci hrazený, včetně vstupů, dopravy minibusem a ubytování s plnou penzí v hotelu. Rovněž obdrželi i certifikát o účasti na jazykově vzdělávacím pobytu. Zúčastnění vyučující zpracují výstupní zprávu o získaných poznatcích. Jisté však je, že jak žáci, tak učitelé hodnotí obě aktivity velice kladně. "Celý pobyt byl skvěle zorganizován paní učitelkou Novákovou a programově zajištěn. Získané poznatky a zkušenosti využijeme nejen při výuce, ale i následně v praxi," uvedl Pavel Hejný ze třídy 4. C oboru Ekonomické lyceum, jeden ze zúčastněných žáků.

Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Popiska k foto: Učitelé a žáci OA Vlašim před budovou muzea Mistra Jana Husa v Kostnici. Foto: Archiv OA Vlašim

Obchodní akademie Vlašim se přidala k projektu "Kraje pro bezpečný internet"
08/10/2015
"Kraje pro bezpečný internet". Tento projekt je společnou aktivitou krajů a byl schválen Radou Asociace krajů České republiky a Radou Středočeského kraje. Jeho cílem je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií. Cílovou skupinou jsou zejména žáci základních a středních škol, ale také jejich učitelé a rodiče.
Na internetových stránkách projektu
http://www.kpbi.cz je od 1. října 2015 spuštěno i e-learningové vzdělávání  a soutěžní kvíz pro rodiče, který probíhá až do 15. listopadu 2015. Každý úspěšný řešitel postupuje do slosování o zajímavé ceny od tředočeského kraje. Nejúspěšnější rodiče kvízu budou slavnostně ocenění z rukou hejtmana na slavnostním  vyhlášení na Krajském úřadě Středočeského kraje.

Žáci obchodní akademie nabídli své prezentace i žákům devátých tříd základních škol
02/10/2015
Vlašim - Čtrnáctý ročník Evropského dne jazyků si ve čtvrtek 24. září užili žáci vlašimské obchodní akademie formou projektového dne s názvem Proč právě k nám? a v pátek 25. září i pozvané deváté ročníky základních škol.
Každá třída obchodní akademie si připravila v tělocvičně svoji zhruba desetiminutovou prezentaci předem vybraného státu, při níž se žáci s humorem sobě vlastním snažili klást důraz například na památky, zajímavá místa dané země, osobnosti z minulosti či současnosti, oblečení, módu (např. kroj), hudbu, film nebo typická jídla, přičemž v mnoha případech došlo i na ochutnávku porotou a publikem.
Veškeré prezentace žáky vybraných zemí probíhaly v anglickém, německém, francouzském, ruském, španělském a částečně i v českém jazyce. Koordinátory dne jazyků byli vyučující jazyků Kateřina Nováková a Martin Jeništa. Jednotlivé prezentace posuzovala porota, kterou tvořili další vyučující jazyků spolu s ředitelem školy. Všichni se shodli v tom, že porota měla opravdu nelehký úkol, ale snažila se o maximálně objektivní a spravedlivé hodnocení.
A jak tedy dopadlo soutěžní klání o nejlepší prezentaci? Pomyslné zlato vybojovala třída 4. B, která představila Německo, stříbrná 3. A prezentovala Portugalsko a bronzovou pozici obsadila 1. C s Polskem. Všechny tři třídy obdržely z rukou ředitele školy, koordinátorů a porotkyň diplomy a finanční poukazy na občerstvení. Vítězná třída navíc získala možnost využít jeden den navíc na exkurzi či výlet dle vlastního výběru.
Jak se však shodli učitelé i žáci, také ostatní představené státy (Rakousko, Francie, Anglie, Maďarsko, Slovensko, Španělsko, Itálie a Skotsko) stály za vidění a všichni zainteresovaní žáci jednotlivých tříd se tak zasloužili o velmi pěkné projektové dny na škole.
                                                                                                          
Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Popiska k foto:  Bronzová třída 1. C se svou prezentací Polska. Foto: Mgr. Tomáš Lichtenberg

Obchodní akademie má druhý nejlepší ekonomický tým ve Středočeském kraji
25/09/2015
Vlašim - Krajské kolo soutěže Ekonomický tým 2015 pořádala 21. září Obchodní akademie ve Vlašimi. Kromě domácího tříčlenného družstva měly v soutěži své zastoupení i obchodní akademie z Neveklova, Sedlčan, Rakovníka, Příbrami, Kolína, Mladé Boleslavi a ze Slaného.
První částí soutěže byl test ekonomických znalostí a po jeho absolvování měly týmy čas na přípravu svých prezentací na téma ,,Gratulujeme! Dnes se na Vás usmálo štěstí - v našem jackpotu jste vyhráli 30 milionů korun. Co s nimi?"
Po opravě testů a vyhodnocení prezentací porota sloučila výsledky z obou částí krajského kola soutěže a dostala tak celkové hodnocení. Třetí místo obsadila Obchodní akademie Příbram a pomyslné stříbro vybojoval tým Obchodní akademie Vlašim ve složení Roman Říha, Pavel Hejný a Petr Jančík (žáci 4. C studijního oboru Ekonomické lyceum). Zlato si pak odvezlo družstvo Obchodní akademie, Vyšší odborné školy ekonomické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav.
Jak uvedla hlavní koordinátorka soutěže na OA Vlašim ing. Hana Jiroušková, tři vítězné týmy postupují do celostátního kola, které se uskuteční 8. prosince v Ústí nad Labem.
Vítězům gratulujeme a přejeme i do budoucna hodně úspěchů!
                                                                                                                Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Stříbrný tým vlašimské obchodní akademie (zleva Roman Říha, Pavel Hejný, Petr Jančík). Foto: Pavel Neuberg

Téměř 730 kg víček z obchodní akademie pro malou Emičku
28/06/2015
Vlašim-Úžasných 729 201gramů víček od PET lahví nasbírali za letošní školní rok žáci společně s učiteli a zaměstnanci školy na obchodní akademii. Projekt jednoduše nazvanýVíčka pro Emičku, který koncem září vyhlásila pod vedením ing. Miroslavy Jarošovétřída 2. A,byl rozdělen do dvou kol.
Výtěžek z prvního (podzimního) kola sběru víček, kdy se nasbíralo celkem 306 260 g,byl následně v květnu použit na speciální ozdravný pobyt malé Emičky Zajícové, která trpí dětskou mozkovou obrnou, v Klimkovicích.
Nyní bylo k 19.červnu ukončenodruhé kolo sběru, kdy se na škole za pět měsíců nasbíralo dokonce422 941 g víček. Ta byla 22.června opět předána malé Emičce.
V rámci školní soutěže, která třída, učitel či zaměstnanec nasbírá největší množstvívíček, své prvenství obhájila třída 2. A (3972 g na žáka), na druhém místě skočila v těsném závěsu 3. C (3704 g na žáka)a na třetím 3. B(1219 g na žáka).
"Velice nás potěšilo, že jsme obhájili své prvenství a budeme moci opět strávit den s Emičkou, která si rozhodně pomoc nás všech zaslouží,"uvedl za třídu 2.A žák Tomáš Mečíř.
Třída 2. A si za svůj úžasný výkon z druhého kola odnesla poukaz na celodenní výlet ekovláčkem za medvědem na Konopiště v doprovodu malé Emičky.Pro druhé a třetí místo byly motivací poukázky do cukrárny."Nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se, ovšem v tomto případě nemluvíme o soutěži, ale o pomoci. Pomoci někomu, kdo to rozhodně potřebuje, a velice si vážíme vás všech, i mimoškolních, kteří jste víčkypřispěli, abychom mohli malé Emičce pomoci. Děkuji za celý náš "víčkový" tým a už se těšíme na další kolo, které odstartujeme hned v září," ukončila slovy úspěšné 2.kolo sběru víček ing. Miroslava Jarošová.
Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Tři nejúspěšnější třídy OA Vlašim ve sběru víček. Foto: Ing. Miroslava Jarošová

Za víčka s Emičkou na "Špulku"
26/06/2015
Vlašim - Třída 2.A obchodní akademie vyrazila společně s Emičkou Zajícovou, která trpí dětskou mozkovou obrnou,a její maminkou na zasloužený výlet na rozhlednu "Špulku" v doprovodu své třídní učitelky ing. Lenky Houdkové a ing. Miroslavy Jarošové, organizátorky sbírky "Víčka pro Emičku" na OA Vlašim.
Již od Vánoc se žáci2.A těšili, až semalá Emička vrátí ze speciálního ozdravného pobytu, který byl právě spolufinancován z výtěžku sběru víček od PET lahví, aby mohli společný výlet uskutečnit.
Už samotná jízda autobusem byla pro Emičku velkým zážitkem a pozorná společnost celé třídy vykouzlila na její tváři nespočet úsměvů.Počasí nám přálo, a tak nezůstalo jen u samotného výstupu na rozhlednu. Piknik přímo pod rozhlednou, aktivní společenské hry a příjemné povídání s maminkou malé Emičky rozhodně doladily celé dopoledne.
Velké díky patří i Městysu Čechtice, který také celou akci podpořila svým autobusem nás na Špulku zdarma dovezl.
Ing. Miroslava Jarošová, OA Vlašim
Žáci 2. A se svojí třídní učitelkou, malou Emičkou a její maminkou na vrcholu Špulky. Foto: Archiv OA Vlašim

Cykloturistický kurz se obchodní akademii skvěle vydařil
26/06/2015
Vlašim - Žáci třetích ročníků vlašimské obchodní akademie se třetí týden v červnu zúčastnili pětidenního cykloturistického kurzu. Výchozím zázemím se pro něj stal Mlýnský dvůr u Třeboně, farma Václava Smolíka, kde měli žáci se svým pedagogickým dozorem zajištěné kvalitní ubytování a stravování. Jak uvedl hlavní koordinátor kurzu a zároveň vyučující tělesné výchovy na OA Vlašim Mgr. Milan Světlík, cyklostezky Třeboně a jejího okolí v rovinatém terénu byly pro cyklistiku přímo ideální a co se týkalo turistické části, tak rybníky Rožmberk, Svět, Schwarzenberská hrobka nebo Trocnov žáky rovněž zaujaly. Připočteme-li k tomu teplotně příznivé počasí beze srážek a bezproblémové chování žáků, můžeme cykloturistický kurz obchodní akademie označit za vydařený po všech stránkách.
Mgr. Tomáš Lichtenberg, OA Vlašim
Účastníci kurzu na břehu rybníka Rožmberk. Foto: Ing. Hana Jiroušková

Žáci obchodní akademie uspěli v silné konkurenci
15/06/2015
Popiska k foto: Tomáš Pejša s diplomem za 3. místo v krajském kole SOČ.  Foto: Archiv OA Vlašim

Žáci obchodní akademie uspěli v silné konkurenci
15/06/2015
Vlašim - V krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které se uskutečnilo v Kladně, měla svá "pomyslná želízka v ohni" v podobě dvou prací i vlašimská obchodní akademie.
Jak uvedla vyučující ekonomických předmětů na OA Vlašim ing. Pavla Kubecová, v silné konkurenci v oblasti Ekonomika a řízení se práce žáků 4. ročníku obchodní akademie rozhodně neztratily. Adéla Hájková se soutěžní prací Reklama a její vliv na společnost vybojovala 5. místo a Tomáš Pejša s prací Živnostenský zákon dokonce krásné bronzové 3. místo.
Oběma absolventům oboru Ekonomické lyceum blahopřejeme k úspěšným obhajobám svých prací a do budoucna přejeme hodně úspěchů při studiu na vysokých školách.

Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Schůzka rodičů žáků budoucích prvních ročníků
01/06/2015
Schůzka rodičů žáků budoucích prvních ročníků se uskuteční ve čtvrtek 11. 6. 2015 od 16.00 hodin v budově školy.

Volno
01/06/2015
Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 29. a úterý 30. června 2015 volno pro žáky 1. až 3. ročníků

Ve Středočeském kraji je na finance nejlepší obchodní akademie
12/05/2015
Vlašim - Letos si už po šesté mohli žáci základních a středních škol vyzkoušet, jak jsou na tom jejich znalosti v oblasti finanční gramotnosti. Soutěž, kterou pořádá nestátní nezisková organizace FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s., začala školními koly, a jak uvedla koordinátorka soutěže na Obchodní akademii Vlašim ing. Jitka Jánošíková, letos se jich zúčastnilo celkem 436 základních a středních škol. Mezi nimi byl i tým vlašimské obchodní akademie (ve složení Lucie Bocková, Michaela Ciglerová, Iva Lorencová, Tereza Němcová a David Šimon), který se probojoval mezi 28 451 účastníky až do krajského kola, kde obsadil první místo, což je obrovský úspěch, i když také v předchozích ročnících končila družstva OA Vlašim na pěkné druhé příčce. V celostátním hodnocení se pak letošní tým umístil na šesté pozici. Gratulujeme a přejeme i do budoucna hodně úspěchů
                                                                                                                Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Znalosti angličtiny si ověřili na mezinárodní úrovni
07/05/2015
Vlašim - Sedmatřicet žáků obchodní akademie si nechalo oficiálně prověřit své znalosti anglického jazyka. Stalo se tak 18. března při mezinárodních zkouškách z angličtiny NANEČISTO - City Quilds. Úrovně B2 se zúčastnilo 12 žáků ze 4. ročníků a úrovně B1 dokonce 25 žáků 3. a 4. ročníků. Jak uvedla vyučující anglického jazyka na OA Vlašim ing. Eva Lhotáková, písemná zkouška obsahovala vlastní písemný projev a didaktický test, jehož součástí byl i poslech a čtení. Všichni úspěšní vykonavatelé zkoušky obdrželi za své předvedené vědomosti potvrzení, které by je mělo motivovat k tomu, aby tuto zkoušku vykonali tzv. "načisto" a tím získali "skutečný" certifikát.
Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Pilotní ověřování přijímacího řízení
08/04/2015
Všichni uchazeči, kteří se přihlásili ke studiu na Obchodní akademii Vlašim, se zúčastní Pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (více na stránkách MŠMT).
Řádný termín konání testů z ČJL a M je 15. 4. 2015. Náhradní termín konání testů z ČJL a M je 14. 5. 2015
PaedDr. Jiří Tůma
ředitel Obchodní akademie Vlašim

Studentka obchodní akademie zvítězila v krajské soutěži v disciplíně korektura textu
31/03/2015
OA Slaný hostila v úterý 24. března 2015 soutěž v grafických disciplínách pro středočeské studenty, kterých se zde sjelo téměř šedesát.
Na krajské soutěže jezdí soutěžící Obchodní akademie Vlašim už dvacet let a letos vybojovali celkově páté prvenství. Zasloužila se o něj studentka 4. B Kristýna Štěpánová, která zvítězila v disciplíně korektura textu. V ní musí soutěžící za 10 minut přesně zvládnout co nejvíce úprav textu na PC. Kristýna jich dokázala stihnout 64 s jedinou chybou, což jí vyneslo 6150 bodů a zasloužené prvenství. Druhé místo přidala se 60 korekturami a žádnou chybou, a tedy výkonem rovných 6000 bodů její spolužačka ze třídy Alena Krejčová.
V první desítce se - v disciplíně 10minutový opis textu, do které bylo přihlášeno 44 soutěžících - umístil ještě Dan Suchý ze 3. A výkonem 318 čistých úhozů za minutu.
Gratulujeme úspěšným studentům a přejeme Kristýně hodně štěstí v bojích na mistrovství republiky 21. dubna v Ostravě.

PaedDr. Petr Martínek, OA Vlašim

Ředitelské volno
26/03/2015
Ředitel školy vyhlašuje na středu 15. dubna 2015 ředitelské volno pro žáky 1. až 3. ročníků

Mezinárodní veletrh fiktivních firem
20/03/2015
Náš tým získal krásné 3. místo v celostátní soutěži fiktivních firem o nejlepší video shot, který si můžete prohlédnout zde
http://ffroyalparty.webnode.cz/

Mezinárodní veletrh fiktivních firem
20/03/2015

Mezinárodní veletrh fiktivních firem
20/03/2015

Mezinárodní veletrh fiktivních firem
20/03/2015

Žákyně obchodní akademie zabodovala v literární soutěži
31/12/2014
Vlašim - Anna Bártová, žákyně 3. ročníku vlašimské obchodní akademie, vybojovala 3. místo v literární soutěži pro studenty středních škol České republiky o nejlepší povídku na téma Zpátky do školy.
Soutěž vyhlásil internetový portál Vybírámeškolu.cz a žáci měli napsat veselý nebo smutný příběh z návratu do školní lavice, jaký byl začátek nového školního roku či setkání se spolužáky po prázdninách. Porotu, která vybírala ty nejlepší práce a následně výherce odměňovala knihami dle jejich vlastního výběru, Anička zaujala svou povídkou s názvem (S časem) O závod. Zdaleka se však nejednalo o první literární počin této žákyně, neboť se již dříve několika příspěvky zapojila například do soutěžního projektu Mladé fronty Dnes Studenti čtou a píší noviny.
K dosaženému ,,bronzovému" místu autorce blahopřejeme a i do budoucna přejeme mnoho dalších nejen literárních úspěchů!
Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Obchodní akademie umí podat pomocnou ruku
31/12/2014
Vlašim - Že není žákům obchodní akademie lhostejný osud druhých, zejména dětí, dokazují projektem Víčka pro Emičku, jehož koordinátorkou je třída 2. A a v němž od září sbíráním plastových víček pomáhají malé Emičce s dětskou mozkovou obrnou k lepšímu životu. K 19. prosinci se nasbíralo neuvěřitelných 306 260 g víček, ale nyní od ledna začíná obchodní akademie vybírat víčka od pet lahví zase od začátku.
Ve škole se také uskutečnila soutěž, která třída a učitel či zaměstnanec nasbírá víček největší množství. Z učitelů byl nejlepším sběračem Petr Martínek (12829 g) a z celé školy nejvíce víček nashromáždila 2. A (4 049 g na žáka), na druhém místě skočila 3. C a na třetím 3. B.
Poukaz na odvoz víček byl společně s plyšovým medvídkem předán přímo do rukou malé Emičky Zajícové a její maminky 19. prosince na vánoční akademii v tělocvičně školy, kde byly vyhlášeny i výsledky soutěže. Třída 2. A si za svůj úžasný výkon odnesla poukaz na celodenní výlet až na vrchol "Špulky" právě v doprovodu malé Emičky.
"Za celou třídu 2. A děkujeme všem, kteří se zatím zúčastnili a pomohli. Každé vaše víčko totiž pomůže! Zároveň přejeme do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí a lásky," uvedl za koordinátorskou třídu žák Tomáš Mečíř.
Mgr. Tomáš Lichtenberg , PR OA Vlašim

Výměnné pobyty vlašimských žáků úspěšně vstoupily do třetího desetiletí
17/12/2014
Vlašim - Již přes dvacet let se konají výměnné pobyty studentů mezi vlašimskou obchodní akademií a německou školou Walther-Groz-Schule Albstadt. Do třetího desetiletí spolupráce navíc nově přistoupilo Gymnázium Vlašim, takže počátkem prosince odjelo na týden do Albstadtu v Bádensku-Württembersku kromě osmi žáků z obchodní akademie i třináct žáků gymnázia, včetně pedagogického doprovodu.
V Německu byl pro všechny připraven bohatý program, který zahrnoval například exkurzi ve firmě Kärcher, prohlídku nejmodernějších modelů aut v muzeu Mercedes-Benz ve Stuttgartu nebo výstup na hrad Hohenzollern. A jelikož se výměnný pobyt konal v době, k níž neodmyslitelně patří i pečení svátečního cukroví a vánoční trhy, užili si zde naši žáci obojího, včetně návštěvy středověkého vánočního trhu v Esslingenu a čokoládového trhu v Tübingenu.
Ke sblížení studentů však přispělo i každodenní vzájemné poznávání a oboustranná cizojazyčná komunikace. ,,Přejeme si, aby naše spolupráce byla přínosná především pro naše žáky, kteří jsou díky zahraničním pobytům motivováni k hlubšímu studiu jazyků," shodly se koordinátorky výměnných pobytů, Iva Šmídová na OA Vlašim a Petra Šmídlová na Gymnáziu Vlašim, a dodaly, že se již všichni těší, až německé přátele přivítají na jaře ve Vlašimi.
                                                                                                         Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Vánoční akademie nezklamala ani tentokrát
19/12/2014
Vlašim - Poslední školní den roku 2014 se na vlašimské obchodní akademii nesl v duchu tradiční vánoční akademie.
Kromě toho, že celé dopoledne v tělocvičně školy hrála studentská kapela Galaxie, jejíž členkou je i jedna z absolventek OA Vlašim, tak si žáci jednotlivých tříd připravili nejrůznější scénky, písničky a taneční vystoupení, to vše samozřejmě s patřičnou dávkou originálních nápadů a humoru, za které by se mnohdy nemuseli stydět ani profesionální baviči. Jednotlivá čísla prvních až třetích ročníků hodnotila porota složená z letošních čtvrťáků. A nutno říci, že měla při posuzování skvělých vystoupení mnohdy nelehký úkol. Na třetí příčce se nakonec umístila třída 3. A se svým Cirkusem Hulberto a o vítězství se podělily třída 3. B s vtipnou scénkou Den B a třída 3. C, která vůbec poprvé v historii vánočních akademií na OA Vlašim předvedla skvělé stínové divadlo na téma Koloběh života.
Této akce se již pravidelně každým rokem účastní také absolventi školy a nejinak tomu bylo i tentokrát. Navíc den předtím vystoupení  zhlédly i vybrané třídy základních škol vlašimského regionu.
Vánoční akademie prostě patří na OA Vlašim k úspěšné tradici, v níž sami žáci chtějí dále pokračovat.
                                                                                                                Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Předvánoční Bádensko -Württembersko
18/12/2014
Do Albstadtu odcestovala letos na výměnný pobyt poměrně početná skupina středoškoláků až 30. listopadu a vracela se 7. prosince 2014.
Žhavou novinkou v rámci těchto výměnných pobytů je právě začínající oficiální spolupráce OA Vlašim, Gymnázia Vlašim a Walther - Groz - Schule Albstadt.
Chladné, mlhavé a občas ,,vlezlé" počasí vůbec nezaskočilo 8 žáků z OA Vlašim a 13 žáků z Gymnázia Vlašim spolu s jejich pedagogickým doprovodem.
Každý si totiž v Německu přišel na své z bohaté programové nabídky, která pro nás byla připravena.
Určitě zajímavá byla exkurze ve firmě Kärcher, náš obdiv sklidily i nejstarší a nejmodernější modely aut v muzeu Mercedes - Benz ve Stuttgartu. Výstup na hrad Hohenzollern byl mnohem tajemnější, neboť se před námi do poslední chvíle skrýval v bílé mlze.
Jaké by to byly Vánoce bez cukroví a vánočních trhů. Dva druhy německého cukroví si všichni zúčastnění bez rozdílu pohlaví s nadšením upekli sami, aby ho pak část přivezli jako doklad své zručnosti domů. Na vánoční notu jsme se rovněž naladili na středověkém vánočním trhu v Esslingenu a čokoládovém trhu v Tübingenu.
Ke vzájemnému sblížení přispěl i společný program na chatě, dvouhodinový rychlokurz českého jazyka,  návštěva galerie,tak jako další chvíle a chvilky oboustranné cizojazyčné komunikace.
Dvě vlašimské střední školy tak začínají třetí desetiletí spolupráce se školou v Německu.
Přejeme si, aby naše spolupráce byla přínosná především pro naše žáky, kteří jsou díky zahraničním pobytům motivováni k hlubšímu studiu jazyků.
koordinátorky výměnných pobytů
Iva Šmídová za OA Vlašim    Petra Šmídlová za Gymnázium Vlašim

Každoroční návštěva expozice ČNB
18/11/2014
Studenti 3. a 4. ročníků Obchodní akademie Vlašim navštívili ve dnech 16. - 18. září 2014 expozici České národní banky pod názvem "Lidé a peníze".
Výstava je umístěna v jedinečných prostorách bývalého trezoru v hlavní budově ČNB v centru Prahy.
Expozice nabízí historii vývoje peněz od pazourků k digitálním penězům a čipům. Prezentuje ucelený vývoj měny a financí v Čechách včetně vývoje České národní banky od jejího založení. Studenti zhlédnou  audiovizuální programy ve vstupním kinosále, 65 vitrín s unikátními exponáty a platidly, speciální schránku s jednou tunou ryzího zlata v různých podobách, padělky a ukázky ochrany peněz, interaktivní dotykové obrazovky.
V závěru prohlídky mohou žáci zhlédnout některý z vybraných videopořadů, např. Nakládání s hotovostí v ČNB, 5 000 korun českých, Česká národní banka a Evropská unie, Mince a my, Zlaté mince zemí Koruny české a mohou se seznámit s multimediálními prezentacemi na téma "Státní tiskárna cenin" nebo "Papírová platidla Portugalska".

První "stovka" na OA Vlašim
13/10/2014
Třída 2. A Obchodni akademie ve Vlašimi se zapojila do sbírání víček pro Emičku. S pomocí celé školy včetně učitelů a personálu se jí podařilo nasbírat přes neuvěřitelných 100 kilogramů víček, a to ještě není konec. I nadále se snažíme ve sběru pokračovat, aby se malé Emičce dostalo té nejlepší péče. Tímto bychom vás zároveň chtěli požádat o pomoc při sbírání plastových víček. Každé vaše víčko pomůže!
Za celou třídu 2. A děkujeme všem, kteří se zatím zúčastnili a pomohli Emičce!
2. A, koordinátoři akce "Víčka pro Emičku"

Exkurze do Osvětimi byla pro žáky velkým přínosem
13/10/2014
Vlašim - Obchodní akademie ve Vlašimi zorganizovala pro padesát žáků odbornou exkurzi do polské Osvětimi. Navštívili tak místo bývalého nacistického koncentračního tábora, jenž se stal pro celý svět symbolem vyvražďování lidstva, teroru, ztráty lidské důstojnosti a holocaustu.
Žáci o tuto problematiku, která je na obchodní akademii zařazena do všech tematických plánů společenskovědních předmětů a která se každoročně připomíná i u příležitosti Dne památky obětí holocaustu, projevují velký zájem. Proto také vznášeli spoustu dotazů a bedlivě poslouchali podrobný a poutavý výklad skvělých průvodců.
Přestože bývalý koncentrační tábor působí opravdu tristně, všichni žáci, kteří se chovali vzorně a s patřičnou pietou k tomuto místu, se shodli na tom, že exkurze byla velice zajímavá, přínosná a že právě i v dnešní době je potřeba taková místa navštěvovat a o zmiňované problematice hovořit.
Mgr. Tomáš Lichtenberg
PR OA Vlašim

EKONOMICKÝ TÝM 2014.
08/10/2014
Žáci naší školy se pravidelně účastní soutěže EKONOMICKÝ TÝM

3. A dobyla na výstavišti českobudějovické trhy fiktivních firem.
03/10/2014
Ve čtvrtek 2. 10. se nám, zakladatelům dvou školních fiktivních firem na OA Vlašim, naskytla příležitost otrkat se v novém prostředí a nasbírat cenné zkušenosti v oboru.
V doprovodu pí uč. Jarošové, opatrovnice firmy CK Remoa, a pí uč Jirouškové, která si pod svá křídla vzala firmu Royal PARTY, jsme zrána vyrazili vlakem do Českých Budějovic, kde se konal Veletrh fiktivních firem. České dráhy si pro nás přichystaly "doprovodný program" v podobě výluky v Plané nad Lužnici. Přesto jsme dorazili s menším zpožděním v pořádku na místo určení.
Krásy jihočeského města nás však nechaly chladnými. My zamířili rovnou do útrob budějovického výstaviště. Nazdobené prodejní stánky přímo vybízely k obchodování.
Když jsme měli dostatek faktur, paragonů a letáčků, přesunuli jsme se ke stanovišti společnosti E-ON, kde pro nás byl připraven workshop na témata "Hledání pracovních příležitostí", "Jak napsat životopis", " Jak se připravit na pohovor". Byli jsme svědky ukázkových pohovorů, obdrželi jsme vzorový životopis a spoustu užitečných rad.
Zpátky domů jsme se tedy vraceli nejen s fiktivní dýní, poukázkou na bahenní lázně či masovými šaty ve stylu Lady Gaga, ale také s hlavou plnou nových informací, poznatků a velkou dávkou inspirace. Vždyť následující veletrh se již chystáme dobýt i v roli vystavovatele.

Anna Bártová3. A

Víčka pro Emičku
08/10/2014
Naši žáci soutěží, která třída nasbírá nejvíce víček na podporu rehabilitace Emičky..
Pořadí tříd:
1. 2A
2. 1B
3. 4B
Aktuálně již nasbírali 90.120g

On-line testování v závěrečném ročníku
19/09/2014
On-line projekt založený na testování v závěrečném ročníku SŠ.
Hlavní součástí výsledků je vyhodnocení relativního posunu - objektivní a nestranné posouzení přínosu školy.
Testování se účastní čtvrté ročníky,  které se účastnily vstupního testování v říjnu 2011.
Projekt zahrnuje testy:
.český jazyk (45 min.)
.matematika (60 min.)
.anglický jazyk (45 min.)
.německý jazyk (45 min.)
.obecné studijní předpoklady (osp) (60 min.)
Výhody:
.průběžné výsledky žáka ihned
.náhled vyřešených testů se správnými odpověďmi jakmile  škola ukončí testování
.výsledky projektu do 20 dnů
.srovnání se školami zapojenými do projektu
.znalost úrovně angličtiny 
.žáci si vyzkouší test obecných studijních předpokladů, se kterým se setkají v rámci většiny přijímacích zkoušek na vysoké školy
.využití studijního potenciálu jednotlivých žáků
.žáci získají podklady pro rozhodnutí, ze kterých předmětů maturovat

Žáci obchodní akademie získávali informace o bezpečnosti potravin
18/09/2014
Vlašim - V tělocvičně obchodní akademie se žáci prvních a druhých ročníků zúčastnili přednášky pracovníků Informačního centra bezpečnosti potravin, které je komunikačním centrem Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství.
Žáci tak získali informace nejen o činnosti informačního centra, ale také o systému bezpečnosti potravin v České republice. Součástí přednášky však bylo například i téma zdravé výživy a správných stravovacích návyků, zásady hygieny při manipulaci s potravinami, ochrana před nemocemi z potravin a s nimi spojená prevence.
Představeny byly rovněž webové stránky bezpecnostpotravin.cz, které právě poskytují kompletní informace o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení v ČR a zahraničí. Žáky také velice zaujaly webové stránky viscojis.cz, které přinášejí spotřebitelům seriózní informace o složení potravin, zdravém stravování a výživě, onemocněních souvisejících s výživou, o bezpečném zacházení s potravinami, o doporučeních, čeho si při jejich nákupu všímat, a řadu zajímavostí z domova i zahraničí.
Přednáška tak byla pro žáky velkým přínosem, neboť mohou nově získané poznatky využít v každodenním životě.
Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Světlušky z obchodní akademie vyrazily do ulic
18/09/2014
Vlašim - Žákyním vlašimské obchodní akademie se podařilo vybrat pro Světlušku 6 049 Kč.
Je tomu již 12 let, co Nadační fond Českého rozhlasu pořádá celonárodní charitativní sbírku s názvem Světluška na pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým. Letos připadla na 8. až 12. září. Mezi dobrovolníky z celé České republiky byly i žákyně Kristýna Hrubá a Karolína Uhlichová ze 3. B, Karolína Míková a Edita Filandrová ze 4. B, Kateřina Stará a Kamila Hypšová ze 4. C Obchodní akademie Vlašim, které vyšly 10. září do ulic města. Všechny Světlušky obdržely krovky a tykadla, ve kterých vyrazily do vlašimských ulic, kde kolemjdoucím nabízely píšťalky, náramky, tykadla nebo přívěsky na klíče. Vybrané peníze, které nadace získala, využije na nácvik asistenčních psů a nákup speciálních pomůcek pro nevidomé.  
                                                                                                                 Alena Krejčová, žákyně 4. B OA Vlašim

Součástí programu při oslavách dvacetiletého partnerství bylo i vystoupení třídy 3. C s pohádkou Tři oříšky pro Popelku, celé ovšem předvedené v anglickém jazyce. (Foto: Mgr. Tomáš Lichtenberg)
26/06/2014

Neuvěřitelná dvacítka vyvrcholila bohatým kulturním programem
26/06/2014
Vlašim - Obchodní akademie ve Vlašimi slavila dvacet let trvání partnerství s německou školou Walther-Groz-Schule Albstadt.
Skupina jedenácti německých žáků se dvěma pedagogy přijela již v podvečerních hodinách 7. dubna. Hned ráno pak odjeli čeští i němečtí žáci společně s pedagogickým doprovodem do Třebíče, aby si zde prohlédli židovskou čtvrť a baziliku svatého Prokopa.
Následující den se nesl v duchu oslav dvou desetiletí trvání výměnných pobytů mezi Walther-Groz-Schule Albstadt a OA Vlašim. Sice byl první písemný kontakt navázán již v roce 1993, ale první skupina našich žáků odjela do Albstadtu v červnu 1994.
Slavnostní program zahájil v tělocvičně vlašimské obchodní akademie ředitel školy Jiří Tůma přivítáním oficiálních hostů z Německa - ředitelky Evelyn Lorch a jejích kolegů, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava Zemka, starosty Vlašimi Luďka Jeništy a dalších čestných hostů. Po poděkování dlouholeté koordinátorce těchto výměn Ivě Šmídové začal bohatý kulturní program připravený žáky obchodní akademie, v němž nechyběly písně, projevy, kvíz, tanec, soutěže, prezentace i pohádka. Všichni přítomní se skvěle bavili.
Po skončení programu se naši němečtí přátelé, a to jak žáci, tak učitelé, přesunuli do budovy Gymnázia Vlašim, kde se ředitelka Věra Chroustová ujala dospělých a provedla je odbornými učebnami. Žáci gymnázia zase provedli své německé vrstevníky.
Důvodem této návštěvy bylo navázání další spolupráce OA Vlašim a od loňského roku také vlašimského gymnázia v rámci organizování výměnných pobytů do budoucna.
Předposlední den výměnného pobytu zamířili jeho účastníci do Prahy, kde je tentokrát nejvíce zaujala Slovanská epopej Alfonse Muchy. Odpoledne po krátké prohlídce historické části hlavního města každý strávil podle svých představ.
Bohužel jsme se následující den ráno museli rozloučit. Sice nám přišlo trochu líto, že jsme s našimi německými hosty nemohli strávit více společných chvil, ale o to větší radost jsme měli z utuženého přátelství a potvrzení rozvíjejících se partnerských vztahů do dalších let.
                                                                                                                                                       Mgr. Iva Šmídová

Zástupci americké ambasády při besedě na OA Vlašim. (Foto: Archiv OA Vlašim)
05/06/2014

Mezinárodní beseda byla pro žáky přínosem
05/06/2014
Vlašim - Obchodní akademie využila nabídku Amerického centra při Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze a přivítala jeho pracovníky na besedě k tématu věnovanému činnosti diplomatů a ambasády. Setkání se zúčastnil také zástupce Fulbrightovy komise, která se zabývá možnostmi cestování a studia českých učitelů a studentů v USA v rámci stipendií.
Beseda a diskuze, vedené po celou dobu v anglickém jazyce za velmi příjemné přátelské atmosféry, byly přínosem nejenom jako podpora výuky anglického jazyka, ale souvisely i s ostatními vyučovacími předměty.
Pozitivní spolupráce učitelů i studentů se zúčastněnými odborníky bude nadále rozvíjena a již nyní se obě strany těší na příští setkání.
Mgr. Kateřina Nováková,
vyučující cizích jazyků na OA Vlašim

Zuzana Lejnarová (uprostřed) při veřejném předčítání soutěžních prací v pardubickém divadle. (Foto: Mgr. Iva Šmídová)
05/06/2014

Žákyně obchodní akademie vstoupila dvakrát do stejné řeky
05/06/2014
Vlašim - Do Pardubic se 29. a 30. května sjeli výherci celostátního kola soutěže Evropa ve škole.
Mezi ně patřila i Zuzana Lejnarová z vlašimské obchodní akademie, která tak jako v loňském kole obsadila i letos ve své kategorii krásné druhé místo v literární části této soutěže.
Pro všechny oceněné mladé literáty a výtvarníky i jejich doprovod byl připraven zajímavý dvoudenní program. Hned po slavnostním vyhlášení vítězů jsme se vydali s průvodcem do pardubických ulic, abychom se seznámili s historií tohoto města.
Večer nás čekalo posezení s místními herci, kteří předčítali nejlepší literární práce. Druhý den jsme si prohlédli Dům dětí a mládeže Beta Pardubice, navštívili jsme městskou galerii a vychutnali si plavbu parníkem po Labi.
Takováto setkání jsou určitě velkou motivací pro mladé talenty v jejich dalším uměleckém snažení.
Zuzce děkujeme za reprezentaci OA Vlašim a přejeme jí, ať ji její umělecká múza nikdy neopustí.
Mgr. Iva Šmídová, vyučující ČJL na OA Vlašim

20leté partnerství Vlašim - Albstat
27/03/2014
Dne 9. 4. 2014 oslavíme neuvěřitelných 20 let trvání partnerství mezi Walther - Groz Schule Albstadt a Obchodní akademií Vlašim. Slavnostní program začíná v 9 hodin v tělocvičně OA Vlašim. Srdečně zveme Vás, bývalé žáky, kteří jste se v uplynulých letech zúčastnili výměnných pobytů v Albstadtu.
Mgr. Iva Šmídová
koordinátorka výměnných pobytů

Ekonomický tým OA Vlašim
20/03/2014

Ekonomický tým OA Vlašim první v orientační soutěži Ekonomický tým II 2014
21/03/2014

Ekonomický tým OA Vlašim třetí v celostátní soutěži Ekonomický tým II 2014
20/03/2014

Boženu Němcovou představili jinak než v čítankách
20/03/2014
VLAŠIM - Žákyně třídy 3. B vlašimské obchodní akademie připravily divadelní představení Lásky a nelásky Boženy Němcové, které přiblížilo milostný život největší české spisovatelky.
Pořad, s jehož přípravami se začalo v prosinci minulého roku, v tělocvičně školy zhlédli v premiéře žáci obchodní akademie, ale v následných reprízách také rodiče, široká veřejnost a žáci základních škol Čechtice, Načeradec, Trhový Štěpánov i Vlašim Vorlina a Sídliště. Představení, k němuž napsala scénář vyučující českého jazyka Mgr. Iva Šmídová a jejíž "pravou rukou" byla třídní učitelka Ing. Miroslava Jarošová, divákům především ukázalo, jak pestrý milostný život Božena Němcová vedla. Byli ale také stručně seznámeni s jejím celým životem a budovami v Praze, kde autorka bydlela a jež žákyně samy navštívily. Videa natočená na těchto místech spolu s fotografiemi pak byly divákům pouštěny v prezentaci, kterou vytvořil žák 3. C Tomáš Pejša.
Celkově se však jednalo o kolektivní dílo, na kterém se kromě již zmiňovaných osob herecky podílely Adina Skálová, Aneta Děkanovská, Marie Kotová, Tereza Vavřínová, Jana Prokešová, Klára Šebková, Barbora Fantyšová a Martina Fialková. Celým představením jako vypravěčky provázely Denisa Vilimovská a Karolína Míková, jež také složila závěrečnou písničku v podání Michala Frka. Aktérky vystoupení si rovněž samy za pomoci svých kamarádů a známých sháněly kostýmy, které byly především z "domácích zdrojů", ale některé oblečení jim zapůjčili i ochotníci z Křivsoudova.
Představení o Boženě Němcové tedy nabídlo mnoho nového nejen divákům, ale i všem těm, kteří se na něm jakýmkoli způsobem podíleli a dotáhli jej k velmi úspěšné výsledné realizaci.
Mgr. Tomáš Lichtenberg
PR OA Vlašim

Foto z magické noci
04/02/2014

Maturanti si užili magickou noc
04/02/2014
Vlašim - V benešovském Kulturním centru Na Karlově se v sobotu 25. ledna konal maturitní ples vlašimské obchodní akademie.
Po úvodním vstupu moderátora a proslovu ředitele školy již měli maturanti tříd 4. A, 4. B a 4. C připravený bohatý program, který zahájili tanečními nástupy. A protože tématem plesu byla ,,Magická noc", tak tomu byly přizpůsobeny i choreografie, z nichž dvě skvěle připravily žákyně OA Vlašim. Nástup třídy 4. A byl pojatý jako noc v ulicích velkoměsta, 4. B si připravila ,,Návrat do budoucnosti" a 4. C pozvala diváky do exotického Karibiku. Každá třída sklidila velký aplaus a pak už následovalo slavnostní šerpování žáků i vyučujících. Pochopitelně nechyběl ani projev maturantů, slavnostní přípitek, ani tzv. zlatý déšť, při kterém se sbíraly mince naházené na taneční parket. Připravena byla i pestrá a bohatá tombola.
K poslechu a tanci hrála skvělá vlašimská kapela Unisono, a tak nebylo divu, že byl parket neustále plný. Po veselém oslavování následovala půlnoční překvapení každé maturitní třídy. Večerníček s tanečně-zvířecí tematikou divákům nabídla 4. A, do pravěku přítomné pozvala 4. B a třída 4. C všem ukázala, jak to co nejlépe ,,rozjet" na taneční party. Po těchto vstupech se opět přihlásila hudební skupina Unisono, která hrála a zpívala až do tří hodin.
Magickou noc si prostě užívali nejen maturanti, ale všichni zúčastnění, pro které byl maturitní ples Obchodní akademie Vlašim krásným zážitkem.
                                                                                                                Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Vánoční akademii zhlédli i žáci základních škol
04/02/2014
Vlašim - Poslední školní den roku 2013 se na vlašimské obchodní akademii nesl v duchu tradiční vánoční akademie.
Kromě toho, že celé dopoledne v tělocvičně školy hrála skvělá žákovská kapela Vysoký napětí, jejíž členkou je i jedna z žákyň OA Vlašim, tak si žáci jednotlivých tříd připravili nejrůznější scénky a  taneční  vystoupení, to vše samozřejmě s patřičnou dávkou originálních nápadů a humoru, za které by se mnohdy nemuseli stydět ani profesionální baviči. Jednotlivá čísla prvních až třetích ročníků hodnotila porota složená ze zástupců letošních čtvrťáků. A nutno říci, že měla při posuzování skvělých vystoupení mnohdy nelehký úkol. Na třetí příčce se nakonec umístila třída 3. A se svým originálním ztvárněním betlému a narození Ježíška, stříbro vybojovala 2. A s ,,divadelními" tanečky trpaslíků na světové hity a vítězem se zaslouženě stala 3. C s moderní adaptací pohádky Princezna ze mlejna.
Této akce se již pravidelně každým rokem účastní také absolventi školy a nejinak tomu bylo i tentokrát. Navíc den předtím vystoupení  poprvé zhlédly i deváté a osmé třídy vlašimských základních škol. Vánoční akademie prostě patří na OA Vlašim k úspěšné tradici, v níž sami žáci chtějí dále pokračovat.
                                                                                                                Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

KRAJSKÉ KOLO EKONOMICKÝ TÝM 2013/14
20/12/2013
Výsledková listina krajského kola  EKONOMICKÝ TÝM 2013/14

NTP Praha
06/12/2013
Dne 3. prosince se třída 1. C a 2. C vydala do Prahy do Národního technického muzea na prohlídku dolů a výstavu. Poté co jsme přijeli jsme byli rozděleni do 3 skupin po třinácti. Mezitím co byla jedna skupina v dole si ostatní procházeli výstavu, která byla ve 3 patrech. Bylo tam spousta zajímavých věcí.  Byl tam sál České televize. V tomto sále jsme spatřili spoustu televizí, které pro nás už vypadají zastarale. Byla tam i zapnutá kamera, kterou se natáčelo. Ve vedlejším sále byli fotografie a způsoby fotografování. Byl tam i názorný příklad na kterém jste si mohli vyzkoušet zátiší, stín, atd.. Na konci chodby byl veliký třípatrový sál plný modelů starých vozů, motorek, lokomotiv ale i horkovzdušný balón. Poté ve stanovený čas jsme šli po rozdělených skupinách do makety dolů, který byl dříve používán. Zajímavá a naučná prohlídka trvající v průměru 30 minut byla doplněna zařízeními. V průběhu celé prohlídky na nás číhali figuríny horníků, které byli někdy pěkně skryté a lekli jste se jich. Když všechny 3 skupiny dokončili prohlídku, tak si vyzvedli své věci v šatně a vydali se procházkou na zastávku, kde na nás měl čekat autobus. Přešli jsme přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Zde jsme měli rozchod na projití Vánočních trhů. Ve 2 hodiny jsme se měli znovu sejít před Orlojem na který jsme se podívali, protože byl spuštěný. Dál jsme šli na Václavské náměstí, nahoru k soše svatého Václava a k zastávce. Zde nás vyzvedl autobus a jeli jsme domů.
Výlet se nám velice líbil a těšíme se na další výlet organizovaný panem učitelem Dufalou a paní učitelkou Mlýnkovou.


Za 2. C Kateřina Seidlová a Tereza Motyčková.

Integrovaný záchranný systém trochu jinak
06/12/2013
Žáci tříd 1. C a 1. A vlašimské obchodní akademie se 19. listopadu vydali na exkurzi do nedaleké Hasičské stanice Vlašim. Uvítal nás p. Procházka, jeden z místních profesionálních hasičů a seznámil nás s historií hasičských vozů.
Poté nám podrobně představil jejich jednotlivé vybavení. Velmi nás překvapilo zjištění, že ve vlašimské stanici slouží na 24hodinové směně pouze 4 hasiči. Následně náš pan učitel Dufala vybral dva "dobrovolníky" z 1. A a ti se museli obléci do speciálních obleků. Všechny nás pak pobavil jejich výsledný vzhled. Obleky asi nebyly moc pohodlné. Nikdo z nás si nedovedl představit, že by v nich musel ještě něco navíc dělat. Na konci prohlídky nám hasiči ukázali hasičský vysouvací žebřík, ale bohužel nikdo z nás neměl tu odvahu po něm vylézt. Prohlídka stanice byla přínosná, stejně jako úvodní přednáška ve škole plk. Ing. Josefa Setničky, který je ředitelem Územního odboru Benešov Hasičského záchranného systému Středočeského kraje.

Jolana Benáková, žákyně
1.C OA Vlašim


EKONOMICKÝ TÝM 2013/14 - 4. 11. 2013
14/11/2013
Celkové hodnocení školního kola soutěže

Exkurzi do Osvětimi iniciovali žáci školy
17/11/2013

VLAŠIM - Obchodní akademie ve Vlašimi zorganizovala pro žáky druhých ročníků odbornou exkurzi do polské Osvětimi. Reagovala tak na podnět samotných žáků, kteří chtěli navštívit místo bývalého nacistického koncentračního tábora, jenž se stal pro celý svět symbolem vyvražďování lidstva, teroru, ztráty lidské důstojnosti a holocaustu. Žáci o tuto problematiku, která je na obchodní akademii zařazena do všech tematických plánů společenskovědních předmětů a která se každoročně připomíná i u příležitosti Dne památky obětí holocaustu, projevují velký zájem. Proto také vznášeli spoustu dotazů a bedlivě poslouchali podrobný a poutavý výklad skvělých průvodců. Přestože bývalý koncentrační tábor působí opravdu tristně, všichni žáci, kteří se chovali vzorně a s patřičnou pietou k tomuto místu, se shodli na tom, že exkurze byla velice zajímavá, přínosná a že právě i v dnešní době je potřeba taková místa navštěvovat a o zmiňované problematice hovořit.

Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Obchodní akademie Vlašim slaví úspěchy i na sportovním poli
17/11/2013

Dívky vlašimské obchodní akademie vybojovaly 10. září v okresním kole přespolního běhu ve vlašimském parku skvělé 1. místo a postoupily do krajského kola v Kolíně, kde skončily na 6. pozici. Třetí příčku také obsadily 18. září v atletickém CORNY poháru ve Vlašimi. Družstvo dívek rovněž s přehledem vybojovalo 9. října 1. místo v okresním kole stolního tenisu ve vlašimském Sporthotelu, což jim zajistilo postup do krajského kola v Mladé Boleslavi. Pomyslné zlato dívky získaly i 22. října v oblastním kole volejbalu středních škol, čímž si vybojovaly postup do okresního kola. V oblastním kole volejbalu středních škol 24. října však zabodovali také chlapci z OA Vlašim, když obsadili 2. místo, a postupují tak do okresního kola, které se uskuteční v lednu rovněž v tělocvičně vlašimské obchodní akademie.

Žáci obchodní akademie zvyky a tradice
17/11/2013

Vlašim - Dvanáctý ročník Evropského dne jazyků si v pátek 27. září užili žáci vlašimské obchodní akademie formou projektového dne s názvem Zvyky a tradice zemí Evropské unie.
Každá třída si připravila v tělocvičně svůj stánek s poutavou prezentací zvyků a tradic předem vybraného státu, přičemž se žáci snažili klást důraz na největší zajímavosti. Veškeré prezentace probíhaly v anglickém, německém, francouzském, ruském a dokonce i v italském a španělském jazyce, přestože tyto dva posledně uvedené se ve škole nevyučují. Prezentace spolu s posuzováním celkového dojmu hodnotily koordinátorky projektového dne, vyučující jazyků, Iva Šmídová, Alena Trachtová a Kateřina Nováková, které se shodly v tom, že porota měla opravdu nelehký úkol, ale snažila se o maximálně objektivní a spravedlivé hodnocení.
A jak tedy dopadlo soutěžní klání o nejlepší prezentaci? Pomyslné zlato vybojovala třída 3. B, která skvěle představila Českou republiku, stříbrná 4. B prezentovala Francii a bronzovou pozici obsadila 2. A s Anglií. Všechny tři třídy obdržely z rukou ředitele školy a porotkyň diplomy a nádherné dorty. Vítězná třída navíc získala možnost využít jeden den navíc na exkurzi či výlet dle vlastního výběru.
Jak se však shodli učitelé i žáci, také ostatní představené státy (Německo, Španělsko, Itálie, Řecko, Irsko, Maďarsko, Chorvatsko a Rakousko) stály za vidění a všichni zainteresovaní žáci jednotlivých tříd se tak zasloužili o velmi pěkný projektový den na naší škole.

Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

zřizovatel školy:
258 01 Vlašim
Nabízené obory vzdělávání
Informace pro studenty
Potřebujete s něčím poradit ? Nebo se jen zeptat ?